Eiendomsbransjens stipendordning 2021 - søknadsfrist og jury er klar

Formålet med fagstipendene er å øke kunnskapsnivået om offentlig og privat by- og stedsutvikling i praksis samt å inspirere til nytenkning om eiendomsbransjens samfunnsroller fremover.

Tre stipender á kr 25.000 deles ut til verdige vinnere, som kåres av vår jury - bestående av ledere i organisasjoner som støtter kunnskapskampanjen.

Søknadsfristen for 2021 er mandag 22. februar kl 12:00.

Juryen for eiendomsbransjens stipendordning 2021 består av følgende ledere i eiendomsbransjen:

 • Andreas Jul Røsjø, adm. direktør i Møller Eiendom
 • Jan-Henry Hansen, adm. direktør i OPAK
 • Jostein Kalsheim, eiendomsdirektør i Smedvig
 • Sonja Horn, adm. direktør i Entra
 • Peder Chr. Løvenskiold, adm. direktør i Anthon B. Nilsen Eiendom
 • Jon-Erik Lunøe, adm. direktør i Bane NOR Eiendom
 • Truls Nergaard, leder for eiendom i Storebrand Asset Management

Retningslinjer for stipendordningen:

1. Fagstipend kan søkes av studenter som innleverer Master- eller Bacheloroppgave ved norsk universitet eller høyskole i løpet av våren for den aktuelle utlysningen.
2. Kriteriet for å få stipend er at det søkes om et oppgavetema som anses som faglig relevant iht formålet med stipendordningen.
3. Søknaden skal beskrive hvorfor man søker og hva man ønsker å oppnå med oppgaven og stipendet.
4. Søknaden skal være på 2-3 A4-sider. Eget søknadsskjema er ikke nødvendig.
5. Stipendet er personlig og utbetales pr oppgave ved bestått A eller B. Ved dårligere karakter enn B, bortfaller utbetalingen i sin helhet.
6. Den som får stipend, forplikter seg til å skrive en rapport på 3-5 sider, som leveres senest 14 dager etter at oppgaven er innlevert.
7. Den som får stipend, forplikter seg til å presentere oppgavens hovedfunn i foredrags form á inntil 10 minutter.
8. En fagjury, bestående av fremtredende representanter for eiendomsbransjen, vil avgjøre hvem som får stipend.

Søknadsfristen for 2021 er mandag 22. februar kl 12:00. Søknad sendes til karriere@eiendomsbransjen.no. 

Juryen har enstemmig besluttet at årets prisvinnere 2020 er følgende tre søknader, som hver tildeles kr 25.000 i støtte til sine respektive Masteroppgaver våren 2020:

 • Marthe Bjerknes Sinnes, NTNU: Hvordan gjøre det attraktivt for eiendomsutviklere å bygge om ved å bruke eksisterende bygningsmasse fremfor å rive i utviklingsprosjekter?
 • Marcus Wannerstedt, UiO: Grensene for kommuners adgang til å bruke rekkefølgekrav og kommunale utbyggingsavtaler som virkemiddel for å realisere arealplaner.
 • Sindre Evensen og Edvard Helgesen, NTNU: Hvordan forbedre samspillet i reguleringsprosesser mellom kommune og eiendomsutvikler?

Vi gratulerer prisvinnerne hjerteligst, og vi ser frem til å bli utfordret av deres innsikt!

Juryen for eiendomsbransjens stipendordning 2020 har bestått av følgende ledere i eiendomsbransjen:

 • Mari Skjærstad, adm. direktør i BoligPartner
 • Rolf Thorsen, adm. direktør i Selvaag Bolig
 • Erling Langeland, adm. direktør i Oxer Eiendom
 • Kristin Fagerhaug, eiendomsdirektør i Bærum kommune Eiendom
 • John Skogen, eiendomsdirektør ved Universitetet i Oslo Eiendomsavdelingen
 • Anders Gregersen, adm. direktør i Neptune Properties

Juryen har enstemmig besluttet at årets prisvinnere 2019 er følgende tre søknader, som hver tildeles kr 20.000 i støtte til sine respektive Masteroppgaver våren 2020:

 • Hvordan skal eiendomsutviklere forholde seg til den teknologiske utviklingen i boliger?
  Prisvinnere: Eirik Sørem og Ingvild S. Bjerketvedt, NTNU.
 • Hvilke utfordringer skaper næringsarealer for kombinasjonsprosjekter i Oslo kommune? Prisvinner: Olav J. Walthinsen, NTNU.
 • Typiske årsaker som hindrer utvikling av eiendom avsatt til bebyggelse i kommuneplanens arealdel. Prisvinner: Bendik Aurstad, NTNU.

Vi gratulerer prisvinnerne hjerteligst, og vi ser frem til å bli utfordret av deres innsikt!

Juryen for eiendomsbransjens stipendordning 2019 har bestått av følgende ledere i eiendomsbransjen:

 • Johan Bruun, adm. direktør i USBL
 • Matilda Vinje, adm. direktør i AF Eiendom
 • Leif Arne Røsnes, adm. direktør i Braathen Eiendom
 • Ole-Christian Hallerud, visekonsernsjef og konserndirektør i Thon Eiendom
 • Jan Spandow, adm. direktør i Spabo
 • Tiril Haug Villum, adm. direktør i Pareto Bank