Eiendomsbransjens stipendordning 2021 - vinnerne er kåret!

Formålet med fagstipendene er å øke kunnskapsnivået om offentlig og privat by- og stedsutvikling i praksis samt å inspirere til nytenkning om eiendomsbransjens samfunnsroller fremover.

Tre stipender á kr 25.000 deles ut til verdige vinnere, som kåres av vår jury - bestående av ledere i organisasjoner som støtter kunnskapskampanjen.

Juryen har enstemmig besluttet at årets prisvinnere 2021 er følgende tre søknader, som hver tildeles kr 25.000 i støtte til sine respektive Masteroppgaver våren 2021:

Hvordan kan prosjekteringsledelsen legge til rette for sirkulære økonomiske byggeprosjekt?
Gyri Westgaard Aksens og Margrethe Køhler Eggan, NTNU.

Hvordan er det mulig å skape merverdi for utbyggere gjennom utvikling av stedstilhørighet til transformasjonsområder?
Andreas Fornes, NTNU.

Kan Internet of Things transformere måten vi drifter og forvalter våre næringsbygg?
Tommy R. Wilhelmsen, NTNU.

Vi gratulerer prisvinnerne hjerteligst, og vi ser frem til å bli utfordret av deres innsikt!

Juryen for eiendomsbransjens stipendordning 2021 har bestått av følgende ledere i eiendomsbransjen:

 • Andreas Jul Røsjø, adm. direktør i Møller Eiendom
 • Jan-Henry Hansen, adm. direktør i OPAK
 • Jostein Kalsheim, eiendomsdirektør i Smedvig
 • Sonja Horn, adm. direktør i Entra
 • Peder Chr. Løvenskiold, adm. direktør i Anthon B. Nilsen Eiendom
 • Jon-Erik Lunøe, adm. direktør i Bane NOR Eiendom
 • Truls Nergaard, leder for eiendom i Storebrand Asset Management

Retningslinjer for stipendordningen:

1. Fagstipend kan søkes av studenter som innleverer Master- eller Bacheloroppgave ved norsk universitet eller høyskole i løpet av våren for den aktuelle utlysningen.
2. Kriteriet for å få stipend er at det søkes om et oppgavetema som anses som faglig relevant iht formålet med stipendordningen.
3. Søknaden skal beskrive hvorfor man søker og hva man ønsker å oppnå med oppgaven og stipendet.
4. Søknaden skal være på 2-3 A4-sider. Eget søknadsskjema er ikke nødvendig.
5. Stipendet er personlig og utbetales pr oppgave ved bestått A eller B. Ved dårligere karakter enn B, bortfaller utbetalingen i sin helhet.
6. Den som får stipend, forplikter seg til å skrive en rapport på 3-5 sider, som leveres senest 14 dager etter at oppgaven er innlevert.
7. Den som får stipend, forplikter seg til å presentere oppgavens hovedfunn i foredrags form á inntil 10 minutter.
8. En fagjury, bestående av fremtredende representanter for eiendomsbransjen, vil avgjøre hvem som får stipend.

Juryen har enstemmig besluttet at årets prisvinnere 2020 er følgende tre søknader, som hver tildeles kr 25.000 i støtte til sine respektive Masteroppgaver våren 2020:

 • Marthe Bjerknes Sinnes, NTNU: Hvordan gjøre det attraktivt for eiendomsutviklere å bygge om ved å bruke eksisterende bygningsmasse fremfor å rive i utviklingsprosjekter?
 • Marcus Wannerstedt, UiO: Grensene for kommuners adgang til å bruke rekkefølgekrav og kommunale utbyggingsavtaler som virkemiddel for å realisere arealplaner.
 • Sindre Evensen og Edvard Helgesen, NTNU: Hvordan forbedre samspillet i reguleringsprosesser mellom kommune og eiendomsutvikler?

Vi gratulerer prisvinnerne hjerteligst, og vi ser frem til å bli utfordret av deres innsikt!

Juryen for eiendomsbransjens stipendordning 2020 har bestått av følgende ledere i eiendomsbransjen:

 • Mari Skjærstad, adm. direktør i BoligPartner
 • Rolf Thorsen, adm. direktør i Selvaag Bolig
 • Erling Langeland, adm. direktør i Oxer Eiendom
 • Kristin Fagerhaug, eiendomsdirektør i Bærum kommune Eiendom
 • John Skogen, eiendomsdirektør ved Universitetet i Oslo Eiendomsavdelingen
 • Anders Gregersen, adm. direktør i Neptune Properties

Juryen har enstemmig besluttet at årets prisvinnere 2019 er følgende tre søknader, som hver tildeles kr 20.000 i støtte til sine respektive Masteroppgaver våren 2019:

 • Hvordan skal eiendomsutviklere forholde seg til den teknologiske utviklingen i boliger?
  Prisvinnere: Eirik Sørem og Ingvild S. Bjerketvedt, NTNU.
 • Hvilke utfordringer skaper næringsarealer for kombinasjonsprosjekter i Oslo kommune? Prisvinner: Olav J. Walthinsen, NTNU.
 • Typiske årsaker som hindrer utvikling av eiendom avsatt til bebyggelse i kommuneplanens arealdel. Prisvinner: Bendik Aurstad, NTNU.

Vi gratulerer prisvinnerne hjerteligst, og vi ser frem til å bli utfordret av deres innsikt!

Juryen for eiendomsbransjens stipendordning 2019 har bestått av følgende ledere i eiendomsbransjen:

 • Johan Bruun, adm. direktør i USBL
 • Matilda Vinje, adm. direktør i AF Eiendom
 • Leif Arne Røsnes, adm. direktør i Braathen Eiendom
 • Ole-Christian Hallerud, visekonsernsjef og konserndirektør i Thon Eiendom
 • Jan Spandow, adm. direktør i Spabo
 • Tiril Haug Villum, adm. direktør i Pareto Bank