Eiendomsbransjens stipendordning 2019

Formålet med fagstipendene er å øke kunnskapsnivået om offentlig og privat by- og stedsutvikling i praksis samt å inspirere til nytenkning om eiendomsbransjens samfunnsroller fremover. Søknadsfrist er 30. januar 2019 kl 12:00.

Juryen for eiendomsbransjens stipendordning 2019 består av følgende ledere i eiendomsbransjen:

  • Johan Bruun, adm. direktør i USBL
  • Matilda Vinje, adm. direktør i AF Eiendom
  • Leif Arne Røsnes, adm. direktør i Braathen Eiendom
  • Ole-Christian Hallerud, visekonsernsjef og konserndirektør i Thon Eiendom
  • Jan Spandow, adm. direktør i Spabo
  • Tiril Haug Villum, adm. direktør i Pareto Bank

Retningslinjer for stipendordningen for 2019:

1. Fagstipend kan søkes av studenter som innleverer Master- eller Bacheloroppgave ved norsk universitet eller høyskole våren 2019.
2. Kriteriet for å få stipend er at det søkes om et oppgavetema som anses som faglig relevant iht formålet med stipendordningen.
3. Søknaden skal beskrive hvorfor man søker og hva man ønsker å oppnå med oppgaven og stipendet.
4. Søknaden skal være på 2-3 A4-sider. Eget søknadsskjema er ikke nødvendig.
5. Stipendet er personlig og utbetales pr oppgave ved bestått A eller B. Ved dårligere karakter enn B, bortfaller utbetalingen i sin helhet.
6. Den som får stipend, forplikter seg til å skrive en rapport på 3-5 sider, som leveres senest 14 dager etter at oppgaven er innlevert.
7. Den som får stipend, forplikter seg til å presentere oppgavens hovedfunn i foredrags form á inntil 10 minutter.
8. En fagjury, bestående av fremtredende representanter for eiendomsbransjen, vil avgjøre hvem som får stipend.