Pareto Bank

Pareto Bank startet som et prosjekt i 2007, og banken ga sine første utlån i januar 2008. I 2016 ble vi børsnotert. I dag har vi en solid plattform, god lønnsomhet og kapital til videre vekst.

Som prosjektbank møter vi hver dag på nye og spennende mennesker og deres prosjekter. Vår jobb er å se løsninger der andre stopper opp. Å se bortenfor det åpenbare, og å forstå prosjektets risiko og virkelige verdi. Da kan vi gi de små samme mulighet som de store, bidra til å gjøre det uferdige ferdig og være fødselshjelpere for nye prosjekter.

Raskt, ryddig og tett på.I Pareto Bank spesialiserer vi oss på å finansiere komplekse prosjekter. Hovedfokuset vårt er eiendomsprosjekter og vi har en spesielt sterk markedsposisjon innen boligutvikling. I tillegg tilbyr vi ulike finansieringsløsninger til mellomstore bedrifter som har et særskilt kapitalbehov i forbindelse med en transaksjon eller et prosjekt. Vi finansierer kjøp av aksjer og obligasjoner gjennom skreddersydde løsninger tilpasset den enkelte kundes behov. Innen shipping og offshore retter vi oss mot norske rederier, eiere og det norske prosjektmarkedet.

Pareto Bank
  • Etableringsår: 2007.
  • Eiere: Pareto Bank ble børsnotert i 2016. Banken hadde 711 aksjonærer per november 2017, og de ti største aksjonærene eide da 62 % av banken. Bankens største eier er Pareto AS. 
Oversikt bankens aksjonærer: https://paretobank.no/investor/aksjen.
  • Antall ansatte: 40.
  • Omsetning 2016: Pareto Bank hadde samlede driftsinntekter på MNOK 458 og et resultat etter skatt på MNOK 247 i 2016. Portefølje Samlet kreditteksponering var MNOK 11.488 per 31.12.2016.
  • Kundesegmenter: Virksomheten er konsentrert om tre områder: eiendomsfinansiering (60%), selskaps- og verdipapirfinansiering (26%9 og shipping- og offshorefinansiering (12%). Bankens hovedfokus er finansiering av eiendomsprosjekter og da spesielt boligutvikling. I tillegg tilbys ulike finansieringsløsninger til mellomstore bedrifter som har et særskilt kapitalbehov i forbindelse med en transaksjon eller et prosjekt. Innen shipping og offshore er fokuset norske rederier, eiere og det norske prosjektmarkedet.
  • Geografisk nedslagsfelt: Oslo og Østlandet, samt de store byene i Norge.
  • Hovedkontor: Dronning Mauds gt. 3, 0250 Oslo
  • Adm. direktør: Tiril Haug Villum.
  • Styreleder: Åsmund Skår.
  • Henvendelser/søknader om jobb/sommerjobb/trainee/Master- eller Bacheloroppgaver: Tine Baastad Ludvigsen / tine@paretobank.no.Pareto Bank

«Ved å finansiere boligprosjekter, bidrar vi til å utvikle Norge på en positiv måte. Vi er fødselshjelpere for nye prosjekter og bidrar på den måten til å gjøre det uferdige ferdig.

Dessuten synes vi det er ustyrtelig morsomt når kundene våre lykkes!»

– Tiril Haug Villum, Adm. direktør