COWI

COWI er et av Norges ledende rådgivende ingeniørselskap innen rådgivning og prosjektering av komplekse funksjonsbygg, effektive transportløsninger, blågrønne løsninger og bærekraftig byutvikling.COWI kombinerer internasjonal tilstedeværelse med lokal kunnskap for å løse prosjekter verden over. Hvert år er vi involvert i over 13.000 prosjekter globalt og 5.500 prosjekter i Norge.

Kombinasjonen befolkningsvekst og urbanisering skaper komplekse utfordringer som vi i COWI jobber med å løse. Smart og bærekraftig byutvikling er ikke tilfeldig. Våre fageksperter brenner for å utvikle løsninger for mobilitet, bygg og byrom i fremtidens byer.

Bærekraft må stå i sentrum av all samfunnsplanlegging, og må mestre det komplekse samspillet mellom mobilitet, bygg og byrom og hvordan byen skal virke for menneskene. Innovative løsninger innen ventilasjon, avfallsbasert energiproduksjon, materialvalg og livsløpsvurderinger må til for å redusere klimagassutslippene i byene, og danner grunnlaget for morgendagens bærekraftige byer og samfunn.

Bærekraftig byutvikling handler om å skape byer som er gode å leve, arbeide og bevege seg i. Våre analytiske tilnærming gir grunnlag for bærekraftige beslutninger som optimaliserer verdiskapningen og de samfunnsøkonomiske effektene.

Vi søker alltid etter smartere løsninger på samfunnets utfordringer. Vår tverrfaglige tilnærming til prosjekter skaper merverdi for våre oppdragsgivere – med bærekraftige og helhetlige løsninger som bringer samfunnet fremover.

Fotokred: Nordic office of Architecture (bilde i faktaboks) og Mad Arkitekter Placebo (siste bilde nederst).

COWI
  • Etableringsår: 1930
  • Eiere: Eid av stiftelsen COWI Fonden og de ansatte.
  • Antall ansatte: 1300
  • Omsetning 2019: 1.870NOKm
  • Portefølje: Hovedvekt på brudesign, helsebygg, flyplasser, mobilitet og infrastruktur samt smarte og bærekraftige byer. Bred portefølje  innenfor landskapsarkitektur, arealplanlegging og samfunnsøkonomi, trafikk og analyse, vann og miljø, industri, energi, tunneler og bygninger.
  • Kundesegmenter: Privat og offentlig sektor
  • Geografisk nedslagsfelt: Hovedkontor i Oslo og store kontorer Trondheim, Bergen, Fredrikstad, Stavanger og Kristiansand. I Norge har COWI 20 kontorer som sikrer lokal tilstedeværelse. COWI jobber også på store internasjonale prosjekter verden over.
  • Adm. direktør: Marius Weydahl Berg
  • Styreleder: Lars Peter Søbye.
  • Henvendelser/søknader om jobb/sommerjobb/trainee/Master- eller Bacheloroppgaver:  Karoline Kaldheim, KRKD@cowi.comCOWI

Byene vår vokser – på godt og ondt. Byene er de største motorene for produktivitetsvekst, samtidig som den store byggeaktiviteten står for store klimagassutslipp.

I COWI mener vi at en forutsetning for å lykkes er å tørre å legge nye prinsipper til grunn når vi bygger byer for fremtidens generasjoner. Hvilke materialer vi velger, hvordan vi håndterer overskuddsmasser og hvilke maskiner vi har på byggeplassen, er alle en del av dette bildet. Måten vi bygger på skal være bra både for lommeboka, for de som bor og jobber i byene og for naturen som omgir oss.

Som del av et tverrfaglig rådgivende ingeniørselskap, har vi muligheten til å helheten i alle prosjektene vi jobber i. De bærekraftige løsningene ligger i grensesnittet mellom fag: Det kan være i blågrønne løsninger i samspill mellom landskapsarkitekt og VA-ingeniør eller i samspillet mellom biologen og energi-ingeniøren som legger til rette for pollinerende insekter i skyggen av solcellepaneler på takene.

Det er utrolig givende og spennende å kunne være med å forme veien mot et grønnere, smartere og mer bærekraftig samfunn.

– Kathrine Strøm, utviklingssjef for bærekraftig byutvikling i COWI Norge