COWI

COWI er et av Norges ledende rådgivende ingeniørselskap innen rådgivning og prosjektering av komplekse funksjonsbygg, effektive transportløsninger, blågrønne løsninger og bærekraftig byutvikling.COWI kombinerer internasjonal tilstedeværelse med lokal kunnskap for å løse prosjekter verden over. Hvert år er vi involvert i over 13.000 prosjekter globalt og 5.500 prosjekter i Norge.

Kombinasjonen befolkningsvekst og urbanisering skaper komplekse utfordringer som vi i COWI jobber med å løse. Smart og bærekraftig byutvikling er ikke tilfeldig. Våre fageksperter brenner for å utvikle løsninger for mobilitet, bygg og byrom i fremtidens byer.

Bærekraft må stå i sentrum av all samfunnsplanlegging, og må mestre det komplekse samspillet mellom mobilitet, bygg og byrom og hvordan byen skal virke for menneskene. Innovative løsninger innen ventilasjon, avfallsbasert energiproduksjon, materialvalg og livsløpsvurderinger må til for å redusere klimagassutslippene i byene, og danner grunnlaget for morgendagens bærekraftige byer og samfunn.

Bærekraftig byutvikling handler om å skape byer som er gode å leve, arbeide og bevege seg i. Våre analytiske tilnærming gir grunnlag for bærekraftige beslutninger som optimaliserer verdiskapningen og de samfunnsøkonomiske effektene.

Vi søker alltid etter smartere løsninger på samfunnets utfordringer. Vår tverrfaglige tilnærming til prosjekter skaper merverdi for våre oppdragsgivere – med bærekraftige og helhetlige løsninger som bringer samfunnet fremover.

Fotokred: Nordic office of Architecture (bilde i faktaboks) og Mad Arkitekter Placebo (siste bilde nederst).

COWI
 • Etableringsår: 1930 COWI Group i Danmark; 1928 IGP AS i Norge.
 • Eiere: Eid av stiftelse COWI Fonden og av de ansatte.
 • Antall ansatte: 1100.
 • Omsetning 2016: MNOK 1.587,9.
 • Portefølje: Selskapet er størst i verden på brudesign, og ledende i Norden innen helsebygg, flyplasser, mobilitet og infrastruktur, smarte og bærekraftige byer. I tillegg har vi en bred portefølje av prosjekter innenfor landskapsarkitektur, arealplanlegging og samfunnsøkonomi, trafikk og analyse, vann og miljø, industri, energi, byutvikling, tunneler og bygninger.
 • Kundesegmenter: Div. offentlige etater (Statsbygg, Forsvarsbygg, SVV, Bane NOR, Ruter, Skyss, trafikkselskap, store og små kommuner) og private kunder (eiendomsutviklere, Avinor, utbyggere),
  Geografisk nedslagsfelt I tillegg til store enheter i Oslo, Trondheim, Bergen og Fredrikstad, Stavanger og Kristiansand har COWI Norge en rekke mindre og mellomstore kontorsteder rundt om i landet. En desentralisert tilstedeværelse med 20 kontorer skaper nærhet til de prioriterte lokale markedene, samtidig som det samlet sett gir kapasitet og kompetanse til å dekke de største prosjektoppgavene. COWI jobber også på store internasjonale prosjekter.
 • Hovedkontor: Oslo
 • Regionkontorer: Trondheim, Fredrikstad, Bergen.
 • Adm. direktør: Egil Bøckmann og Rasmus Ødem (begge midlertidig).
 • Styreleder: Lars Peter Søbye.
 • Henvendelser/søknader om jobb/sommerjobb/trainee/Master- eller Bacheloroppgaver: Stig Ullersmo, stul@cowi.comCOWI

Byene er den største motoren for produktivitetsvekst, samtidig som de utgjør en enorm trussel mot klimaet slik de bygges i dag. Eiendomsbransjen og bygg er en del av denne utfordringen. I COWI mener vi at en forutsetning for å lykkes er å tørre å legge nye prinsipper til grunn når vi bygger byer for fremtidens generasjoner. Vi står fortsatt ved startstreken for innfasing av helhetlige og bærekraftige smartby-løsninger i Norge. Som del av et tverrfaglig rådgivende ingeniørselskap, har vi muligheten til å se en helhet gjennom alle prosjektene vi jobber i – fra bygg til byutvikling, og fra mobilitet til bylogistikk og smarte løsninger for energi og miljø. Det er utrolig givende og spennende å kunne være med å forme veien mot et smartere og mer bærekraftig samfunn.

– Janne Walker Ørka, Markedssjef Smart og Bærekraftig byutvikling i COWI Norge