BN Bank ASA

BN Bank ASA – spesialbanken for eiendomsfinansiering.BN Bank har sin historie tilbake til 1961, som rendyrket eiendomsspesialist. Vi tilbyr i dag både langsiktig- og prosjektfinansiering til aktører i Oslo og omegn innenfor så vel bolig- som næringssegmentene. BN Bank kjennetegnes av høy kompetanse på eiendomsfinansiering, fleksibilitet og korte beslutningsveier. Vi kan derfor være en god samarbeidspartner for alle som trenger raske beslutninger og spesialtilpassede løsninger på sine finansieringsbehov.

BN Bank ASA
 • Etableringsår: 1961.
 • Eiere: Bankene i Sparebank1 Alliansen.
 • Antall ansatte: ca. 120.
 • Omsetning: 2016 IA.
 • Portefølje: Forvaltningskapital på ca. kr. 26,2 mrd.
 • Kundesegmenter: Eiendomsutviklere og -besittere.
 • Geografisk nedslagsfelt: Stor-Oslo.
 • Hovedkontor/regionkontorer: Bankens hovedkontor ligger i Trondheim, men næringsavdelingen er lokalisert i Oslo.
 • Adm. direktør: Gunnar Hovland.
 • Styreleder: Finn Haugan.
 • Henvendelser/søknader om jobb/sommerjobb/trainee/Master- eller Bacheloroppgaver: Jørn Aleksandersen/ jal@bnbank.noBN Bank ASA

Eiendomsbransjen er sentral for det meste av næringsutvikling i Norge, og alle trenger vi et sted å bo. Banker som forstår aktørenes behov og kan finansiere både eiendomsutvikling, langsiktige investeringer i næringsbygg og ikke minst boliger er derfor svært viktige for samfunnet. 

– Gunnar Hovland, Adm. direktør