Eiendomsbransjens ledere

På denne siden letter vi på sløret om hva lederne i eiendomsbransjen selv tenker om sine lederroller og om hvordan deres kunnskapsorganisasjoner kan bidra til å skape bedre byer og tettsteder.