Karrierer

Er du nysgjerrig på hva du kan jobbe med i eiendomsbransjen?  Vår bransje er full av muligheter. Vi finnes over hele landet og tilbyr yrker for de fleste kompetanser og interesser.

Karrieremuligheter i eiendomsbransjen

Vi er en bransje som tilbyr både en unik bredde i oppgaver, samtidig som vi er svært avhengig av mennesker med spisskompetanse. Eiendomsbransjen er i vekst og vil ha behov for et betydelig antall av de beste hoder og dyktige hender. Dette gjelder innenfor alle områder av bransjen, og særlig i geografiske pressområder der markedsaktiviteten er stor.

Gode kandidater vil i økende grad måtte besitte, eller tilegne, seg bredere ferdigheter fra arbeidsliv og utdanningsinstitusjoner enn tidligere. Dette skyldes bransjens økende kompleksitet og regulering av dens virke. Aktivt samfunns- og miljøansvar og miljøengasjement samt forståelsen av vår egen samfunnsrolle og samfunnsansvar, er også av økende betydning for bransjen.

Gode basisutdannelser for en karriere i eiendomsbransjen:

  • Ingeniør- og tekniske fag
  • Økonomi, finans og revisjon
  • Arkitekt og byplanlegging
  • Juridisk utdannelse
  • Næringsmegling, markedsføring og kommunikasjon
  • Praktisk håndverksutdannelse
  • Bransje-/fagutdanning

Last gjerne ned vår Brosjyre om eiendomsbransjen.

Eiendomsyrker

I eiendomsbransjen finnes det jobber på alle nivåer på karrierestigen. Kompleksiteten i større eiendomsprosjekter og -porteføljer krever stadig mer av store, mellomstore og små eiendomsorganisasjoner. Nedenfor ser du en oversikt over de mest brukte stillingskategorier i eiendomsbransjen:

Administrerende direktør, eiendomsdirektør, utviklingsdirektør, CFO, økonomidirektør, investeringsdirektør, juridisk direktør, teknisk sjef, HR-ansvarlig, eiendomsforvalter, eiendomsutvikler, utleieansvarlig, markedsansvarlig, prosjektleder, regnskapsleder, business controller, akkvisisjonsansvarlig, salgsansvarlig, driftsleder, vaktmester og innkjøps- / kontraktsansvarlig

Av nyere stillingstitler nevnes særlig bygulvsansvarlig, forretningsutvikler, eiendomsanalytiker, kommunikasjonsdirektør samt miljø- og samfunnsansvarlig. I tråd med de raske teknologiske endringer i samfunnet venter vi at antallet stillingskategorier vil øke i tiden fremover.

Eiendomsutdanning

Kompetansegivende etterutdanning for eiendomsyrker tilbys av Senter for eiendomsfag – eiendomsbransjens kompetansesenter siden 1997. Alle tilbudene arrangeres på deltid og kan kombineres med jobb.

Senter for eiendomsfag
Klingenberggata 4
0161 Oslo
Telefon: 901 89 777

Org. nr. 977 567 017
post@eiendomsfag.no
www.eiendomsfag.no