Hva vi gjør

Alle våre eiendomsprosjekter er forskjellige, og utfordrer vår kreativitet, fantasi og løsningsevne. Vi har muligheten til å starte med en drøm eller en idé, og styre dens utvikling frem til ferdig prosjekt. Å oppleve sluttbrukernes og samfunnets glede av våre prosjekter gir stolthet.

 

Vår egenart

De fremste aktørene i eiendomsbransjen er kunnskapsorganisasjoner som investerer i fast eiendom, der hvert enkelt eiendomsprosjekt er en viktig brikke i en overordnet by- eller stedsutvikling.

Virksomheter som hører naturlig til eiendomsbransjens indre kjerne, er organisasjoner med en aktiv eiendomsportefølje, kompetent bemanning og én eller flere synlige merkevarer knyttet til sin virksomhet. Disse virksomhetene kan være private, offentlige eller tilhøre ideell sektor.

De profesjonelle eiendomsselskapene blir opplevd som lite synlige og tilgjengelige. Dette har bl.a. sammenheng med at vi er en relativt ung bransje, med en stor andel gründer- og familiedrevne foretak – med lokal tilhørighet. Et pågående generasjonsskifte i kombinasjon med sterk profesjonalisering og internasjonalisering fører nå til et mye sterkere krav til synlighet, seriøsitet og kompetanse – hvor de beste posisjonerer seg for å rykke fra resten.

Utviklingen som mange av våre byer og tettsteder nå står overfor, krever en solid kombinasjon av eiendoms-, steds- og byutviklingskompetanse, der både offentlig og privat sektor må hente ut sin beste kompetanse for å lykkes – sammen. Kun de godt sammenvevde eiendoms- og byutviklingsprosjekter kan lykkes i å tilføre både samfunnet, byen, innbyggerne, brukerne og aksjonærene en varig verdi. Sentralt i dette arbeidet står tillit og seriøsitet.

Hovedtrekk ved vår egenart:

 • Som by- og stedsutviklere er vi lokale, regionale og nasjonale endringsagenter – vi bidrar til at våre lokalsamfunn er i utvikling og bevegelse. Vi er vårt samfunnsansvar bevisst.
 • Som arbeidsgivere er vi talentintensive – vi gir karriere- og utviklingsmuligheter til et bredt mangfold av utdannings- og yrkesbakgrunner.
 • Som oppdragsgivere er vi den viktigste motoren for store deler av byggebransjen – Norges største landbaserte næring, inkludert et stort antall rådgivermiljøer over hele landet.

Gode grunner til å velge eiendomsbransjen som arbeidssted

 1. Skape synlige verdier
 2. Oppleve at visjoner blir virkelighet
 3. Møte og løse samfunnsbehov
 4. Bygge noe håndgripelig og varig
 5. Oppleve stor bredde i prosjekter og kunder
 6. Delta i utforming av våre omgivelser
 7. Løse utfordringer som betyr noe for samfunnet
 8. Være en del av skaper- og gründerånden i bransjen
 9. Være en viktig aktør uavhengig av samfunnsendringer