Hvem vi er

Eiendomsbransjen består av flere hundretalls kunnskapsbedrifter som har eiendomsinvesteringer og -forvaltning som sin primærvirksomhet. Majoriteten av eiendomsselskapene er privateide, noen er offentlig eide og ytterligere noen få er børsnoterte.

Eiendomsselskapene

Blant de profesjonelle eiendomsaktørene finner vi individuelle eiendomsinvestorer, private og offentlige eiendomsselskaper, kjøpesenter- og hotellorganisasjoner, eiendomsfond og -syndikater, livselskap og pensjonskasser samt enkelte investeringsbanker.

Vi kan kategorisere aktørene som hører til eiendomsbransjen i tre grupper:
1. Virksomheter som investerer i næringseiendom og/eller boligeiendommer for langsiktig utleie og forvaltning
2. Virksomheter som investerer i næringseiendom og/eller boligbygging for utvikling og videresalg
3. Offentlige virksomheter med større eiendomsporteføljer, der eiendom er en vesentlig del av sitt tjenestespekter

Næringseiendom er en fellesbetegnelse på kommersiell eiendom for utleie til tredjepart, f.eks. handelsbygg, kontorbygg, logistikk- og lagerbygg, kjøpesentre, hoteller m.m.

Privateide eiendomsselskaper har gjerne aktive investeringer i både næringseiendom og boligbygging. Samtidig ser vi en klar tendens til spesialisering og nisjeorientering, der aktørene velger vekk noen investeringsmuligheter for å rendyrke sin profil.

Her har vi gjort det enkelt for deg å bli kjent med eiendomsbransjens fremste aktører, som jobber iherdig med sted- og byutvikling i praksis.