Veidekke Eiendom

Veidekke Eiendom driver eiendoms- og næringsutvikling i og rundt de store byene i Norge.Veidekke Eiendom utvikler bolig- og næringsprosjekter i de største byene i Norge; Oslo, Trondheim, Bergen og Stavanger. Gjennom involvering av ulike interessenter sørger vi for at alle våre prosjekter blir verdifulle nabolag. Vi har til enhver tid 15 nabolag under bygging og ca. 50 under utvikling. Vi har de siste 25 årene utviklet mer enn 10.000 boliger og 120.000 kvm næring.

Med 70 høyt kompetente medarbeidere fordelt på våre tre forretningsområder; Investering & Utvikling, Boligutvikling og Næring, er vi et av landets største utviklingsmiljøer og har kraften til å ta de virkelig store løftene. Vårt største prosjekt utgjør i dag en helt ny bydel på Lilleby i Trondheim med 1.300 boliger. På Løren i Oslo har vi samarbeidsprosjekt med rundt 1100 enheter og skaper virkelig verdifulle nabolag i Gartnerkvartalet, Gartnerløkka og Løren Botaniske.

Vi utvikler våre egne ledere og har et gjennomarbeidet traineeprogram som gir våre ansatte en totalkompetanse innenfor eiendomsutvikling. Bærekraft og teknologi er viktige grunnpilarer i prosjektene våre og vil skal alltid ligge fremst i utviklingen her!

 • Etableringsår: 1994.
 • Eier: Veidekke ASA.
 • Antall ansatte: ca 70.
 • Omsetning 2019: 2.004 MNOK (inkl. andel av omsetning i JV’er).
 • Eiendomsmasse/portefølje: Veidekke Eiendom har en tomtebank på ca. 7.500 boliger (VD andel, 5.350) (2019).
 • Investeringssegmenter: Bolig- og næringsprosjekter (kontor og logistikk).
 • Geografisk nedslagsfelt: Våre prosjekter ligger primært i og rundt storbyene Oslo, Trondheim, Bergen og Stavanger
 • Hovedkontor og regionskontorer: Oslo, Bergen, Stavanger og Trondheim.
 • Adm. direktør: Pål Magnus Aglen.
 • Styreleder: Jørgen Wiese Porsmyr (konserndirektør for Eiendom i Veidekke ASA)
 • Henvendelser/søknader om jobb/sommerjobb/trainee/Master- eller Bacheloroppgaver: Annett Gradert Henriksen / annett.henriksen@veidekke.no.Veidekke Eiendom

Vi har valgt «Nabolagsbyggeren» som vårt kundeløfte, i det ligger at vi ikke bare ønsker å ta en posisjon som Norges ledende nabolagsbygger, men dette skal også gjøre noe med vårt tankesett og vårt teende. Vi skal etterleve Nabolagsbygger-løftet i alle våre disposisjoner, prioriteringer og beslutninger.

Vår bedriftskultur skal i tillegg til å bygge opp under vårt kundeløfte, også bidra til at vi evner å ta risiko der muligheten for avkastningen er større, løpende forbedre våre risikomodeller og danne grunnlaget for å være en innovativ organisasjon innen bærekraft og teknologi.

– Pål Magnus Aglen, adm. direktør