Veidekke Eiendom

Veidekke Eiendom driver eiendoms- og næringsutvikling i og rundt de store byene i Norge.Veidekke Eiendom eies 100% av Veidekke ASA som er Norges største entreprenørselskap. Vårt største forretningsområde er boligutvikling hvor vi kjøper tomter, utvikler prosjekter, selger og følger opp kundene etter overlevering. Veidekke Entreprenør er entreprenør i de fleste prosjektene våre.

I 2015 forpliktet Veidekke seg til FNs bærekraft mål. Det gir en klar retning i vårt miljøarbeid og bidrar til et fokus på at prosjektene våre skal bidra positivt i nærmiljøet. Vi er opptatt av å utvikle markedsriktige boliger som blir gode hjem for kundene og bomiljøer for kunder og naboer.

Vår ambisjon er: «Veidekke Eiendom skal gjennom sin involverende arbeidsform stå frem som landets fremste eiendomsutviklingsmiljø som skaper merverdier for både kunder, aksjonærer og våre samarbeidspartnere».

Våre kjerneverdier er: Profesjonell, redelig, entusiastisk og grensesprengende.

 • Etableringsår: 1984.
 • Eier: Veidekke ASA.
 • Antall ansatte: 63.
 • Omsetning 2016: 338 MNOK.
 • Eiendomsmasse/portefølje: Veidekke Eiendom har en tomtebank på ca. 5250 boliger (2016).
 • Investeringssegmenter: Bolig- og næringsprosjekter.
 • Geografisk nedslagsfelt: Våre prosjekter ligger primært i og rundt Oslo, Trondheim, Bergen, Stavanger og Kristiansand.
 • Hovedkontor og regionkontorer: Oslo, Bergen, Stavanger og Trondheim.
 • Adm. direktør: Øyvind Moen.
 • Styreleder: Jørgen Wiese Porsmyr.
 • Henvendelser/søknader om jobb/sommerjobb/trainee/Master- eller Bacheloroppgaver: Annett Gradert Henriksen / annett.henriksen@veidekke.no.Veidekke Eiendom

Som relativt fersk leder i eiendomsbransjen må jeg si at jeg er blitt mest imponert over hvor stor betydning bransjen har for folk flest og ikke minst hvilken mulighet man har til å være med å prege samfunnsutviklingen gjennom arbeidet man gjør.

Våre produkter er med på å prege samfunns- og byutviklingen i lang tid fremover og vi er så heldige at vi får utforme menneskers største investering i livet, nemlig boligen.

– Øyvind Moen, adm. direktør.