Usbl

Usbl er et av Norges største boligbyggelag, med over 95000 medlemmer og 1500 borettslag og sameier som vi forvalter over hele Østlandet. Helt siden 1948 har vi bygget og forvaltet boliger for våre medlemmer, og i dag bygger vi alt fra urbane leiligheter til koselige rekkehus i skogkanten. Med vår mangeårige erfaring og solide kompetanse gir vi deg den tryggheten du trenger i hverdagen og i hjemmet.Boligutvikler i 70 år

Ungdommens Selvbyggerlag (Usbl) ble stiftet 8. desember 1948. Da var målet å få fart på boligbyggingen etter andre verdenskrig, med selvbygging på dugnad som målsetting og varemerke. Innen boligbyggelaget var blitt ti år gammelt, hadde vi bemerket oss som en nyskapende aktør ved å innføre skinnegående kraner og betongelementer allerede før 1958. Vi var et av de første boligbyggelagene til å eie et eget entreprenørselskap og i 1988 markerte vi oss innen service- og nærmiljøtiltak i bomiljøet.

I 2005 forkortet vi navnet fra Ungdommens Selvbyggerlag til Usbl, og fra 2009 til 2012 fusjonerte Usbl med de lokale boligbyggelagene i Nittedal, Horten, Lier, Holmestrand, Sandefjord, Lillehammer og Follo. Til sammen er vi 260 ansatte fordelt på 11 kontorer på Østlandet.

I løpet av snart 70 år har Usbl satt sitt preg på Østlandet, og vi har i dag over 95 000 medlemmer og forvalter cirka 56 000 boliger. Mange av disse har vi bygget selv, men vi forvalter en rekke borettslag og sameier som også er bygget av andre utviklere. Vi er et av landets største boligbyggelag og verdsetter service, engasjement, nærhet og kunnskap. Vårt mål er å alltid tilby den beste bolig- og kundeopplevelsen, gjennom å tilby de beste tjenestene til våre medlemmer og deres hjem.

 • Etableringsår: 1948.
 • Eiere: Medlemsorganisasjon med totalt 95000 medlemmer.
 • Antall ansatte: 260.
 • Omsetning 2016: 684 millioner.
 • Eiendomsmasse/portefølje: 95.000 medlemmer, forvalter i overkant av 1500 borettslag og sameier, totalt ca. 56.000 enheter. Eier ca. 550 boliger for utleie.
 • Investeringssegmenter: Tomtekjøp over hele Østlandet. Usbl utvikler boliger over hele det sentrale Østlandet, enten i egen regi i sin helhet, eller i samarbeid med andre boligutviklere.
 • Geografisk nedslagsfelt: Østlandet.
 • Hovedkontor: Oslo.
 • Regionkontorer: Sandefjord, Horten, Holmestrand, Ski, Askim, Lier, Nesodden, Nittedal, Lørenskog og Lillehammer.
 • Adm. direktør: Johan Bruun.
 • Styreleder: Kaare Krane.
 • Henvendelser/søknader om jobb/sommerjobb/trainee/Master- eller Bacheloroppgaver: Anne Marit Stedje / anne.marit.stedje@usbl.noUsbl

Usbl har hatt en sentral rolle i boligutvikling på Østlandet i 70 år. Vi er et samvirkeforetak, dvs at det er våre medlemmer som er eiere. Dette betyr at all verdiskapning blir værende i virksomheten, og blir brukt til å utvikle nye produkter og tjenester til det beste for våre medlemmer.

Dette er en rolle vi er svært stolte over å ha. Vårt viktigste fokus er å bruke vår mangeårige kompetanse og gjøre den videre utviklingen relevant for den tiden vi lever i. Derfor er vi opptatt av å hele tiden være kundeorienterte og moderne slik at vi skaper og utvikler bomiljø som mennesker trives i.

Et hjem er noe av det mest personlige folk har av materielle goder, og er i stor grad en del av en persons identitet. Det å være med på å både bygge og forvalte folks hjem, gjør at vi har et spesielt langsiktig perspektiv og er like opptatt av å ta vare på og videreutvikle verdien som ligger i hver enkelt bolig som nybygging.

– Johan Bruun, Adm. direktør.