Undervisningsbygg

Undervisningsbygg er et kommunalt eiendomsforetak i Oslo kommune, som utvikler, bygger, drifter og forvalter 177 skoler. Foretaket er Oslos største eiendomsforvalter med nærmere 1,4 millioner kvadratmeter fordelt på skolene med til sammen 750 bygninger. 85 000 elever og 13 000 ansatte bruker daglig Undervisningsbyggs lokaler. Årlig bygger Undervisningsbygg for over to milliarder kroner.Undervisningsbygg Oslo KF ble etablert 1. januar 2002 for å eie, utvikle, bygge, drifte og vedlikeholde skolebyggene i Oslo. Undervisningsbygg har i dag ca. 165 medarbeidere.

Visjon: Et skolebygg å være stolt av!

Verdier:

 • Profesjonell
 • Nytenkende
 • Modig
 • Redelig

Undervisningsbygg skal også være et miljøforbilde og har ambisiøse miljømål og en konkret miljøstrategi som følges opp tett.

Undervisningsbygg ble miljøsertifisert etter ISO 14001 allerede i 2010 og ble re-sertifisert I 2016 med krav om profilering av bærekraftige løsninger i byggene. Foretaket fjernet for flere år siden all fossil oppvarming i de 177 skolebyggene i byen og satser på innovative og miljøvennlige energiløsninger.

Som første eiendomsaktør i Oslo kommune og tredje aktør i bransjen, signerte Undervisningsbygg avtale om å slutte seg til Grønn Byggallianses ti strakstiltak i Eiendomssektorens Veikart mot 2050.

 • Etableringsår: 2002.
 • Eier: Oslo kommune.
 • Antall ansatte: 165.
 • Omsetning 2016: 1,8 milliarder kroner.
 • Eiendomsmasse/portefølje: 177 skoler fordelt på 750 bygg og 1,5 millioner kvadratmeter i Oslo kommune.
 • Investeringssegment: Undervisningslokaler.
 • Geografisk nedslagsfelt: Oslo kommune.
 • Hovedkontor: Grensesvingen 7 på Helsfyr i Oslo.
 • Adm. direktør: Rigmor Helene Hansen.
 • Styreleder: Steinar Manengen.
 • Henvendelser/søknader om sommerjobb/trainee/Master- eller Bacheloroppgaver: HR leder Christopher Heddan / christopher.heddan@ubf.oslo.kommune.noUndervisningsbygg

Undervisningsbygg skal være et forbilde i bygge- og eiendomsbransjen, med fokus på bærekraftige løsninger. Våre bygg skal ikke bare være for dagens elever, men vare i mange år. Byggene skal være robuste, miljøvennlige og bærekraftige i et livssyklusperspektiv, samtidig som vi legger til rette for god og funksjonell arkitektur og universell utforming.

– Rigmor Helene Hansen, administrerende direktør i Undervisningsbygg