Thon Eiendom

Thon Eiendom er eiendomsdivisjonen i Olav Thon Gruppen, og er Norges ledende eiendomsaktør med totalt ca. 500 næringseiendommer og ca. 110 kjøpesentre i porteføljen.Olav Thon kjøpte sin første eiendom på Karl Johan i 1950. I dag har Thon Eiendom 480 eiendommer i Norge og 25 i utlandet. Thon Eiendom har solgt mer enn 1900 boliger og har over 1450 leiligheter til utleie. Vi er Norges største kjøpesenteraktør med ca. 110 sentre totalt i Norge og Sverige. Vår strategi er «Erverve, Utvikle, Eie», og vi ønsker å bidra til en positiv og levende by- og boligutvikling i Norge og utlandet.

Thon Eiendom
  • Eier: Olav Thon Stiftelsen.
  • Antall ansatte: ca. 3.200.
  • Omsetning 2018: ca. 11 milliarder.
  • Eiendomsmasse/portefølje: ca. 500 næringseiendommer i Norge, Sverige, Belgia og Nederland.
  • Investeringssegmenter: Bolig, næringseiendom, hotell og kjøpesenter.
  • Geografisk nedslagsfelt: Geografisk er porteføljen fordelt på: Oslo-regionen (50 %), øvrige storbyer i Norge (20 %), øvrige byer i Norge (16 %) og utlandet (14 %).
  • Hovedkontor: Oslo.
  • Konserndirektør eiendomsutvikling: Ole-Christian Hallerud.
  • Styreleder: Olav Thon.
  • Henvendelser/søknader om jobb/sommerjobb/trainee/master- eller bacheloroppgaver: HR-avdelingen, firmapost@olavthon.noThon Eiendom

Olav Thon Gruppens strategi er at vi skal erverve, utvikle og eie. Mange av våre prosjekter har gitt viktige løft som har ført til økt bosetning, flere arbeidsplasser og mer levende bydeler. Vi leter kontinuerlig etter nye prosjekter og satsingsområder som kan være med på å skape mangfold og møteplasser, og utvikle samfunnet i en positiv retning.

– Olav Thon, Konsernsjef i Olav Thon Gruppen