Storebrand Asset Management

Storebrand Asset Management AS er en av Norges største eiendomsforvaltere. Selskapet forvalter en av Norges mest framtidsrettede eiendomsporteføljer med fokus på bærekraft, nærhet til knutepunkter og sentral beliggenhet.Storebrand Asset Management AS forvalter porteføljene til Storebrand Livsforsikring AS og Storebrand Eiendomsfond Norge KS (Norges ledende ubelånte eiendomsfond). Storebrand Asset Management AS har et tilsvarende eiendomsselskap i Sverige – Storebrand Fastighäter AB. Selskapet forvalter eiendomsporteføljene til SPP Pension & Försäkring AS og Euroben Pension & Life Limited.

Storebrand er en langsiktig investor som har eid eiendommer i Vika helt siden 1950 tallet.

Storebrand Asset Management
  • Etableringsår: 1767 (250 år).
  • Eier: Storebrand ASA.
  • Antall ansatte: 32.
  • Leieinntekter 2016: ca. 1,9 milliarder kroner.
  • Eiendomsmasse/portefølje: Direkte investeringer i eiendom utgjør NOK 41 milliarder av den samlede kapitalen som forvaltes i Storebrand Asset Management, hvorav NOK 32 milliarder i Norge (900.000 kvm) og SEK 9 milliarder (200.000 kvm) i Sverige. Dette gjør Storebrand til en av de største eiendomsaktørene i Norge. Forvaltningen av eiendomsinvesteringer omfatter både porteføljeforvaltning («asset management») og eiendomsforvaltning («property management»). Det spenner dermed fra fondsforvaltning, kjøp og salg av eiendommer, til drift og utvikling av de fysiske eiendommene, samt markedsarbeidet knyttet til leietakere.
  • Investeringssegmenter: Kontor, handel, lager, logistikk og hotell.
  • Geografisk nedslagsfelt: Eiendommer med sentral beliggenhet, kontorer i stor-Oslo og større norske byer. Kjøpesenter, lagerbygg, hotell i Norge og parkering stor-Oslo.
  • Hovedkontor: Professor Kohts vei 9, Lysaker.
  • Adm. Direktør: Truls Nergaard.Storebrand Asset Management

Vår ambisjon er å være blant de beste i Norden innen bærekraftig forvaltning av eiendomsinvesteringer. Vi integrerer bærekraft i hele vår eiendomsvirksomhet fordi vi mener det er bra for samfunnet og brukerne av byggene, og vil gi høyere avkastning for kundene våre.

– Truls Nergaard