Statsbygg

Statsbygg er en statlig forvaltningsbedrift under Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Vi skal iverksette og gjennomføre Stortingets vedtatte politikk innen statlig bygge- og eiendomssektor og vår hovedoppgave er å tilby kostnadseffektive og funksjonelle lokaler til statlige virksomheter.Statsbyggs oppdrag er å bygge, forvalte og drifte lokaler for statlige virksomheter i sivil sektor. I tillegg skal vi gi staten råd om lokalbruk. Våre strategiske mål hjelper oss til å gjennomføre vårt oppdrag.

Strategiske mål:

 • Vi gir kunden gode og fleksible lokaler.
 • Vi bidrar til effektiv arealbruk i staten.
 • Vi tar klimaansvar.
 • Vi former morgendagens bygge- og eiendomsnæring.
Bilder:
– Veterinærbygget, modell, Foto: PG Campus Ås/Statsbygg, Arkitekt: PG Campus Ås.
– Fakultet for kunst, musikk og design i Bergen. Arkitekt: Snøhetta Foto: Trond Isaksen.
– Svalbard globale frøhvelv, Foto: Hollan Studio/Statsbygg Arkitekt: Barlindhaug. Kunstverk: Dyveke Sanne.
– Nasjonalmuseet, interiør, foaje, Foto: MIR (illustr)/ Statsbygg, Arkitekt: Kleihues + Schuwerk.
– Riksarkivet, Foto: Jaro Hollan/Statsbygg Arkitekt: Carlsen & Mostue.
Statsbygg
 • Etableringsår: 1816.
 • Eier: Staten ved Kommunal- og moderniseringsdepartementet.
 • Antall ansatte: 929.
 • Omsetning 2016: 4,3 milliarder NOK.
 • Eiendomsmasse/portefølje: 2,8 millioner kvadratmeter.
 • Investeringssegmenter: Offentlige bygg.
 • Geografisk nedslagsfelt: Norge inkludert Svalbard + norske ambassader og konsulater i utlandet.
 • Hovedkontor: Oslo.
 • Regionkontorer i Oslo, Skien, Bergen Trondheim og Tromsø.
 • Adm. direktør: Harald Vaagaasar Nikolaisen.Statsbygg

Statsbygg vil bruke sin posisjon som en stor oppdragsgiver og innkjøper til å drive BAE-næringen i retning av seriøs forretningsdrift, innovasjon og klimavennlige løsninger. Gjennom godt samarbeid kan vår næring snus fra å være en del av problemet, til å bli en del av løsningen på morgendagens utfordringer.

– Harald Vaagaasar Nikolaisen, Adm. direktør.