Pellerin

Pellerin er en sentral by- og eiendomsutviklingsaktør i Tromsø. Selskapet ble etablert i 1876 som margarinfabrikk i Oslo. Ekspertisen på eiendomsforvaltning- og utvikling som selskapet har opparbeidet seg gjennom disse drøye 140 årene, er i dag videreført som eneste forretningsområde.Vi utgjør en organisasjon som er engasjert, kreativ og fremtidsrettet. Slagordet vårt er «Hjerterom for byrom». Å forvalte store eiendommer i sentrum medfører samfunnsansvar. Med våre bygg ønsker vi å bidra til at Tromsø blir en åpen, levende og inkluderende by med yrende folkeliv, levende sentrumshandel og aktiviteter i gatene.

Vår by og mitt prosjekt må forenes – felles verdier bør være utgangspunktet for stedsutvikling.
– Petter Groth, styremedlem i AS Pellerin

Pellerin
  • Etableringsår: 1876.
  • Eier: Roar Dons.
  • Antall ansatte: 11.
  • Omsetning: 2016.
  • Eiendomsmasse/portefølje: Eiendomsporteføljen består av ca. 65 000 kvm. næringslokaler i attraktive deler av Tromsø, i tillegg til tomter med et betydelig utbyggingspotensial. De samlede leieinntektene vil i 2018 være om lag 90 MNOK.
  • Geografisk nedslagsfelt: Tromsø.
  • Hovedkontor: Strandtorget 3, Tromsø.
  • Adm. direktør: Eirik Espejord.
  • Styreleder: Roar Dons.
  • Henvendelser/søknader om jobb/sommerjobb/trainee/Master- eller Bacheloroppgaver: Eirik Espejord eirik@pellerin.no.