Oslo Areal

Oslo Areal ønsker å sette minst mulig fotavtrykk, men ha størst mulig påvirkning. Både i våre utviklingsprosjekter og i forvaltning av eiendommene vil vi å bidra til at Oslo blir en enda bedre by å arbeide, leve og bo i – rett og slett en levende by!Bærekraft – og miljøansvar handler om å ta valg våre etterkommere kan leve godt med.

Oslo Areal vil fortsette å utvikle og forvalte våre bygg på en miljøvennlig måte. Å være forberedt for fremtiden er sentralt for Oslo Areal, både når det gjelder byrom, miljø, finans og digitalisering.

Som kundeorientert stedsutvikler og arbeidsgiver er Oslo Areal opptatt av at de beste hodene finner eiendomsbransjen attraktiv.

Oslo Areal

Om Oslo Areal:

  • Er et av de større eiendomsselskapene i Norge med en portefølje på rundt 220 000 m2.
  • Selskapet har hovedfokus på kontoreiendommer nær kommunikasjonsknutepunkt i Oslo-området.
  • Leieinntekter på over MNOK 460.
  • Eiendomsverdi på 10 milliarder.
  • 17 eiendommer.
  • 14 ansatte.
  • Oslo Areal er medlem av Norsk Eiendom, Grønn Byggallianse og Oslo Metropolitan Area.
  • Eies 50/50 av Gjensidige Forsikring ASA og AMF Pensionsförsäkring AB.

Kontaktinformasjon:
Oslo Areal

ET LIV som handler om å utvikle arbeidsplasser, kontorer, bygg og byer for en ny tid. Et liv som handler om å påvirke hvordan vi skal leve og arbeide nå og i fremtiden. I nesten 30 år har jeg vært så heldig å kunne leve et sånt liv.

Det gode, gamle kontoret er i endring. Fremtiden er en fascinerende miks av cellekontor, åpent landskap, team- og aktivitetsbaserte kontor. Digitalisering tvinger frem spennende, nyskapende endringer. Kombinert med bærekraftige strategier som tar vare på miljø gjør dette bransjen vår til en innovatør å regne med når fremtidens arbeidsplasser utformes.

Å arbeide for en spennende, kunnskapsrik og offensiv samfunnsaktør som både påvirker og tilrettelegger vår fremtid er en sann fryd. Jeg anbefaler alle å hive seg med – enten du er teoretiker eller praktiker.

– Mona Ingebrigtsen, administrerende direktør i Oslo Areal