Oslo Areal

Oslo Areal er et dynamisk eiendomsselskap i vekst med fokus på kontoreiendommer nær kollektivknutepunkter i Oslo-området. Selskapet eier, utvikler og forvalter en portefølje på ca. 240 000 m2 i en av Europas hurtigst voksende hovedsteder.Oslo Areal skal være et lønnsomt og miljøbevisst eiendomsselskap for dagens og morgendagens kunder.

Bærekraft – og miljøansvar handler om å ta valg våre etterkommere kan leve godt med. Selskapet vil fortsette å utvikle og forvalte våre bygg på en miljøvennlig måte. Å være forberedt for fremtiden er sentralt for Oslo Areal, både når det gjelder miljø, finans og digitalisering.

Som stedsutvikler, oppdragsgiver og arbeidsgiver er Oslo Areal opptatt av at de beste hodene finner eiendomsbransjen attraktiv, og ønsker derfor denne informasjonsbrosjyren velkommen.

Oslo Areal

Om Oslo Areal:

  • Er et av de større eiendomsselskapene i Norge med en portefølje på rundt 240.000 m2.
  • Selskapet har hovedfokus på kontoreiendommer nær kommunikasjonsknutepunkt i Oslo-området.
  • Leieinntekter på ca. MNOK 420.
  • Eiendomsverdi på 7,2 milliarder.
  • 18 eiendommer.
  • 12 ansatte.
  • Oslo Areal er medlem av Norsk Eiendom, Grønn Byggallianse og Norwegian Green Building Council (NGBC).
  • Eies 50/50 av Gjensidige Forsikring ASA og AMF Pensionsförsäkring AB.

Kontaktinformasjon:
Oslo Areal

ET LIV som handler om å utvikle arbeidsplasser, kontorer, bygg og byer for en ny tid. Et liv som handler om å påvirke hvordan vi skal leve og arbeide nå og i fremtiden. I nesten 30 år har jeg vært så heldig å kunne leve et sånt liv.

Det gode, gamle kontoret er i endring. Fremtiden er en fascinerende miks av cellekontor, åpent landskap, team- og aktivitetsbaserte kontor. Digitalisering tvinger frem spennende, nyskapende endringer. Kombinert med bærekraftige strategier som tar vare på miljø gjør dette bransjen vår til en innovatør å regne med når fremtidens arbeidsplasser utformes.

Å arbeide for en spennende, kunnskapsrik og offensiv samfunnsaktør som både påvirker og tilrettelegger vår fremtid er en sann fryd. Jeg anbefaler alle å hive seg med – enten du er teoretiker eller praktiker.

– Mona Ingebrigtsen, administrerende direktør i Oslo Areal