OBOS Eiendom

OBOS Eiendom er en stor og viktig aktør innen utvikling av byer og steder, og er med på å bygge fremtidens samfunn. Vi brenner for bærekraftig byutvikling og har fokus på å skape gode handels- og kontorbygg med kundens behov i sentrum.OBOS Eiendom utvikler, eier og forvalter næringsbygg i Oslo og andre store byer i Norge. OBOS Eiendom er et av Norges største eiendomsselskaper og har mer enn 50 næringseiendommer. Selskapet eier kjøpesentre, kontorbygg, forretningslokaler og hoteller.

OBOS Eiendom

Om OBOS Eiendom:

  • OBOS Forretningsbygg AS ble etablert i 1952 og skiftet navn til OBOS Eiendom i 2019.
  • Er et av de største eiendomsselskapene i Norge med en eiendomsportefølje på om lag 710 000 kvadratmeter næringseiendom
  • Har investert hovedsakelig i kontorer, kjøpesentre, forretningslokaler, hoteller, sykehus og skolebygg.
  • Skal jobbe for et mer bærekraftig samfunn. Skal ha en tydelig klima- og miljøsatsing innen egen eiendomsmasse, og jobbe for kostnadseffektive miljøtiltak og redusere klimagassutslipp fra vår virksomhet.
  • Leieinntekter på over 700 MNOK
  • 87 bebygde eiendommer
  • 52 ansatte
  • Eies av OBOS BBL
  • Kontaktinformasjon; eiendom@obos.no