OBOS Eiendom

OBOS Eiendom har som formål å eie og drive næringsbygg i Oslo og andre større byer i Norge. Konsernet skal bidra til at OBOS BBL når sine mål som boligorganisasjon ved i egen regi eller i samarbeid med andre å skape merverdier gjennom utvikling, forvaltning og kjøp/salg av fast eiendom.OBOS Eiendom utvikler, eier og driver næringsbygg, i Oslo og andre større byer i og utenfor Norge.

OBOS Eiendom er et av Norges største eiendomsselskaper og har mer enn 50 næringseiendommer. Selskapet eier kjøpesentre, hoteller, kontorbygg og forretningslokaler.

OBOS Eiendom

Om OBOS Eiendom:

  • Etablert i 1952.
  • Er et av de større eiendomsselskapene i Norge med en eiendomsportefølje på 644.000 kvadratmeter, inklusive eierinteresser i andre selskaper andel målt i areal utgjør dette 83.000 kvadratmeter.
  • Selskapet har hovedfokus på kjøpesentre, hoteller, kontorbygg og forretningslokaler.
  • Leieinntekter på ca. 700 MNOK.
  • Eiendomsverdi på ca 12 MRD.
  • 71 bebygde eiendommer.
  • 37 ansatte.
  • Eies av OBOS BBL
  • Kjøpte i 2016 Ulven AS utviklingsområde på 280 mål

Kontaktinformasjon: