Neptune Properties

Neptune Properties ble grunnlagt i 2007 og er en av boligutviklerne i Oslo med sterkest vekst de siste årene. Selskapet har i dag 22 ansatte med egen arkitekt-, akkvisisjon-, prosjektleder-, markeds- og regnskapsavdeling og har mer enn 1700 boliger under utvikling.Oslo er en by der kvadratmeterne til boligbygging er begrenset og en by der stadig flere vil bo. Derfor kan ikke fremtidens Oslo bygges på gamle idéer, men av de som klarer å tenke nytt. Vi i Neptune Properties er stolt over vårt bidrag til å løse Oslos boligutfordring. Det gjør vi gjennom å utvikle og bygge tidsriktige og energieffektive boliger som utnytter Oslos sparsomme tomteområder mest mulig effektivt. På den måten får flere mennesker mulighet til å bo sentralt, uten at markagrensen trues og uten at byens felles grøntarealer forringes.

Vårt mål er å være en av Oslos ledende boligutviklere. Gjennom å utvikle attraktive eiendommer på en optimal måte, samtidig som vi bygger moderne og funksjonelle boliger med gode planløsninger setter vi et fotavtrykk på byen. Vi har derfor høy fokus på arkitektur og prosjektenes estetiske kvaliteter.

Neptune Properties
  • Etableringsår: 2007.
  • Eiere: Usbl, Morten Astrup, Lasse Røsnes og Jon Strand
  • Antall ansatte: 22.
  • Omsetning 2016: 758 millioner.
  • Eiendomsmasse/portefølje: ca. 1700 boliger under utvikling.
  • Investeringssegment: Boligutvikling i Oslo og Akershus.
  • Geografisk nedslagsfelt: Oslo og Akershus.
  • Hovedkontor: Haakon VIIs gate 1 i Vika, Oslo.
  • Adm. direktør: Anders Gregersen.
  • Styreleder: Morten Astrup.