Løvenskiold Eiendom

Løvenskiold Eiendom er et selskap i Løvenskiold-Vækerø-konsernet. Konsernet er en ledende aktør innen handel, eiendom, skogbruk og jordbruk, og deltar aktivt i utviklingen av disse bransjene.Løvenskiold-Vækerø er en av Norges eldste bedrifter med røtter helt tilbake til 1649. I dag er virksomheten organisert gjennom datterselskaper hvor blant annet Løvenskiold Handel er en dominerende aktør gjennom byggevarekjeden Maxbo.

Løvenskiold Eiendom skaper verdier gjennom forvaltning og utvikling av fast eiendom og som tjenesteleverandør og kompetansemiljø for konsernets øvrige virksomhetsområder. Løvenskiold Eiendom er også en av Norges største forvaltere av kulturhistoriske eiendommer.

Med basis i dagens virksomhet er det konsernets ambisjon at nye fremtidsrettede virksomheter skal vokse frem, samtidig som konsernet ønsker å ta rollen som ansvarlig og tilgjengelig samfunnsaktør på alvor.

Løvenskiold Eiendom
  • Eiere: Carl Otto Løvenskiold.
  • Eiendomsmasse/portefølje: Løvenskiold Eiendom har ansvar for 125.000 m2 forretnings-, lager- og industribygg samt betydelige grunneiendommer under utvikling. Særlig er utvikling av nye boliger et viktig satsingsområde med en utviklingsportefølje på ca 3.000 boliger.
  • Investeringssegmenter: Forretnings-, lager-, industribygg og boliger.
  • Geografisk nedslagsfelt: Primært Østlandsområdet.
  • Hovedkontor: Oslo.
  • Adm. direktør: Jens Jalland.
  • Styreleder: Carl Otto Løvenskiold.Løvenskiold Eiendom

Som eiendomsaktør er vår oppgave å skape gode og levende miljøer som mennesker kan bo og arbeide i. Samfunnet er i stadig forandring. Vår ambisjon er å møte morgendagens krav og utfordringer på en engasjerende og innovativ måte.

– Jens Jalland, Adm. direktør.