Hemfosa Samfunnsbygg

Hemfosa Samfunnsbygg AS er et datterselskap av Hemfosa Fastigheter AB, et eiendomsselskap med fokus på samfunnseiendom i Sverige, Norge og Finland. Hemfosa Fastigheter AB er notert på Nasdaq i Stockholm. Hemfosa Fastigheter AB har som målsetning å være den ledende aktøren innen samfunnseiendom i Norden.Konsernet har en portefølje på ca. 400 eiendommer, med en samlet eiendomsverdi på i overkant av SEK 39 mrd. I Norge har selskapet 50 eiendommer med i underkant av 300.000 kvm utleiebart areal (alle tall inkludert joint ventures).

Selskapets forretningsstrategi er å være spesialist på samfunnseiendom, ledende på leietakeropplevd service og tilpasningsdyktighet, samt å levere lønnsom vekst.

Forretningsmodellen kombinerer langsiktighet, egen forvaltning og utvikling, med en aktiv holdning til transaksjonsmarkedet.

Gjennom å eie og forvalte samfunnseiendom på en ansvarsfull og langsiktig måte, i nært samarbeid med våre leietakere, ønsker Hemfosa Samfunnsbygg å bidra til et bærekraftig samfunn. Eiendommene skal utvikles og tilpasses for å forenkle leietakernes arbeid.

Visjon: Vi skal være der samfunnet er og tilby de beste eiendommene til de viktigste menneskene.

Hemfosa Samfunnsbygg
 • Etableringsår: 2015.
 • Eiere: Hemfosa Samfunnsbygg AS.
 • Antall ansatte: 20.
 • Eiendomsverdi: ca 9,5 mrd.
 • Eiendomsmasse/portefølje: Hemfosa er spesialist på samfunnseiendom og en langsiktig eier og partner. Selskapet har god kunnskap og lang erfaring med å jobbe med offentlig virksomheter. Politi, domstoler, skoler, barnehager, helse/omsorg, stat, kommuner og fylkeskommuner er hovedsakelig selskapets leietakere. I Norge har vi eiendommer sentralt i de største byene på Østlandet, Sørlandet og på Vestlandet.
 • Investeringssegment: Primært Samfunnsbygg.
 • Geografisk nedslagsfelt: Nasjonalt – Selskapet har i dag eiendommer i store deler av landet sør for Trondheim, men med spesielt fokus på Østlandet og Vestlandet.
 • Hovedkontor: Oslo.
 • Forvaltningskontorer: Lillestrøm, Tønsberg, Moss, Fredrikstad og Bergen
 • Adm. direktør: Henrik Melder.
 • Styreleder: Caroline Arehult.
 • Henvendelser/søknader om jobb/sommerjobb/trainee/Master- eller Bacheloroppgaver: post@hemfosa.no.Hemfosa Samfunnsbygg

Hemfosa Samfunnsbygg utvikler eiendommer for Norges viktigste leietakere. I våre eiendommer arbeider blant annet lærere, politi, sykepleiere, leger, barnehagepedagoger og dommere. Vårt mål er å gjøre en like god jobb for våre leietakere som de gjør for samfunnet vårt.

– Henrik Melder, Adm. direktør