Hemfosa Samfunnsbygg

Hemfosa Samfunnsbygg AS eier, forvalter og utvikler samfunnseiendom i et langsiktig perspektiv. Vår målsetning er å være en ledende aktør innenfor samfunnseiendom i Norge.Hemfosa Samfunnsbygg AS er et datterselskap av Hemfosa Fastigheter AB, et svensk eiendomsselskap med fokus på samfunnseiendom i Sverige, Norge og Finland. Hemfosa Fastigheter AB er notert på børsen i Nasdaq Stockholm. Hemfosa Fastigheter AB har som målsetning å være den ledende aktøren innen samfunnseiendom i Norden.

Konsernet har en portefølje på i overkant av 500 eiendommer med en eiendomsverdi i overkant av SEK 42 mrd. I Norge har selskapet ca. 40 eiendommer med til sammen ca. 250 000 kvm utleiebart areal (alle tall inkludert joint ventures).

Selskapets forretningsstrategi er å være spesialist på samfunnseiendom, ledende på leietakeropplevd service og tilpasningsdyktighet samt å levere lønnsom vekst.

Forretningsmodellen kombinerer langsiktig, egen forvaltning og utvikling med en aktiv holding til transaskjonsmarkedet.

Gjennom å eie og forvalte samfunnseiendom på en ansvarsfull og langsiktig måte, i nært samarbeid med våre leietakere, ønsker Hemfosa Samfunnsbygg å bidra til et bærekraftig samfunn.

Hemfosa Samfunnsbygg
 • Etableringsår: 2015.
 • Eiere: Hemfosa Fastigheter AB, Immob Holding AS.
 • Antall ansatte: 11.
 • Omsetning: ca. 450 mill.
 • Eiendomsmasse/portefølje: Hemfosa er spesialist på samfunnseiendom og en langsiktig eier og partner. Selskapet har mye kunnskap og lang erfaring i å jobbe med offentlig finansierte virksomheter. Politi, justis, skoler, barnehager, helse/omsorg, stat, kommuner og fylkeskommuner er hovedsakelig selskapets leietakere. I Norge har vi eiendommer sentralt i de største byene på Østlandet, Sørlandet og Vestlandet.
 • Investeringssegment: Primært Samfunnsbygg.
 • Geografisk nedslagsfelt: Nasjonalt – Selskapet har i dag eiendommer på Østlandet, Sørlandet og Vestlandet.
 • Hovedkontor: Oslo.
 • Forvaltningskontorer: Lillestrøm, Tønsberg, Moss og Fredrikstad.
 • Adm. direktør: Simon Venemyr Ottersland.
 • Styreleder: Jens Engwall.
 • Henvendelser/søknader om jobb/sommerjobb/trainee/Master- eller Bacheloroppgaver:  post@hemfosa.no.Hemfosa Samfunnsbygg

Hemfosa Samfunnsbygg er et eiendomsselskap med noen av Norges viktigste leietakere. I våre eiendommer arbeider blant annet lærere, politi, sykepleiere, leger, barnehagepedagoger og dommere. Vårt mål er å gjøre en like god jobb for våre leietakere som de gjør for samfunnet vårt.

– Simon Venemyr Ottersland, Adm. direktør