Heimstaden

Heimstaden er et ledende boligeiendomsselskap med visjonen å forenkle og berike livene til våre kunder gjennom å tilby hjem med omtanke – Friendly Homes.Heimstaden har gått fra å være en relativt liten aktør i det svenske boligmarkedet til å bli en av Europas største boligeiendomsselskaper, etablert i ti land. For oss er det viktig å ha en sterk lokal tilstedeværelse og alltid ha vårt eget personale i byen, slik at våre leietakere lett kan komme i kontakt med oss.

Vår visjon er å forenkle og berike livet gjennom å tilby hjem med omtanke – Friendly Homes. Vår arbeidsmetode er basert på våre verdier: – Care, Dare og Share. Verdiene våre er bakgrunnen for hva vi velger å gjøre i dag, og det vi planlegger for i fremtiden.

Å tenke og handle bærekraftig er en naturlig del av vår virksomhet. Vi investerer i eiendommer på lang sikt, jobber ressurseffektivt i driften vår og fokuserer på mennesker, miljø og klima. Vi tror på langsiktig bærekraftig verdiskapning og jobber i tråd med FNs Global Compact og de globale målene. For å sikre at klimaambisjonen vår er tilstrekkelig og i tråd med målene i Paris-avtalen, har vi sluttet oss til Science Based Targets Initiative (SBTi)

Heimstaden ønsker å bidra til et bedre samfunn, og det er en ambisjon vi inspireres av samtidig som det skaper forventninger. Vi involverer oss i byutvikling uansett hvor vi bygger og administrerer hjem, og det er grunnen til at vi jobber for å øke vårt miljøansvar så vel som vårt samfunnsansvar. Vi ønsker å skape bedre forutsetninger for et samfunn der fremskritt og vekst er gjennomsyret av en langsiktig vurdering av mennesker så vel som miljø.

Heimstaden
 • Etableringsår: Heimstaden ble stiftet i 1998 og kjøpt opp av Fredensborg AS i 2005.
 • Eier: Ivar Tollefsen (Fredensborg), samt pensjonsfondene Alecta, Folksam, Sandvik, KPA Pension og Ericsson.
 • Antall ansatte: 1700 (per. september 2021).
 • Omsetning 2020: 6,9 milliarder SEK.
 • Eiendomsmasse/portefølje: 116 000 hjem (per. september 2021).
 • Geografisk nedslagsfelt: Norge, Sverige, Danmark, Island, Finland, Tsjekkia, Nederland, Tyskland, Polen og Storbritannia.
 • Hovedkontor:
  Malmø, Sverige.
 • Adm. direktør: Patrik Hall.
 • Styreleder: Ivar Tollefsen.
 • Henvendelser/søknader om jobb/sommerjobb/trainee/Master- eller Bacheloroppgaver: Tone Carreira, tone.carreira@heimstaden.no.Heimstaden

Vi jobber for å bidra til en positiv samfunnsutvikling og en forbedret sosial integrasjon gjennom å skape partnerskap som øker inkludering og engasjement med lokale organisasjoner. Som et eiendomsselskap jobber vi for god helse og et trygt miljø for våre ansatte, kunder og leverandører. Vi bidrar til trygge og inkluderende bomiljøer på stedene vi befinner oss.

Eiendomsyrket er givende fordi man får lov til å jobbe med å tilrettelegge for et grunnleggende menneskelig behov. Et hjem går aldri av moten og kan heller ikke digitaliseres – det oppfyller mange av de samme menneskelige behovene som for 100 år siden. Derimot så kan opplevelsen rundt det å bo stadig utvikles, noe vi jobber aktivt med å forbedre for våre kunder hver eneste dag.

– Helge Krogsbøl, daglig leder Heimstaden Norge / COO Heimstaden Group