Heimstaden

Heimstaden er et av Nordens største boligeiendomsselskap. Vår forretningsidé er å anskaffe, foredle og forvalte eiendommer. Vi finnes i Norge, Sverige, Danmark, Tsjekkia, Nederland og Tyskland.På drøyt ti år har Heimstaden gått fra å være en relativt liten aktør i det svenske boligmarkedet til å bli en av Europas største aktører. For oss er det viktig å ha en sterk lokal tilstedeværelse og alltid ha vårt eget personale i byen, slik at leietakerne våre lett kan komme i kontakt med oss.

Vår visjon er å forenkle og berike livet gjennom omtenksomme bomiljøer.

Vår arbeidsmetode er basert på våre verdier: – Omtenksom, Nytenkende, Autentisk. Verdiene våre er bakgrunnen for hva vi velger å gjøre i dag, og det vi planlegger for i fremtiden.

Å tenke og handle bærekraftig er en naturlig del av vår virksomhet. Vi investerer i eiendommer på lang sikt, jobber ressurseffektivt i driften vår og fokuserer på mennesker, miljø og klima. Vi tror på langsiktig bærekraftig verdiskapning og jobber i tråd med FNs Global Compact og de globale målene.

Heimstaden ønsker å bidra til et bedre samfunn, og det er en ambisjon vi inspireres av samtidig som det skaper forventninger. Vi involverer oss derfor i byutvikling uansett hvor vi bygger og administrerer hjem, og det er grunnen til at vi jobber for å øke vårt miljøansvar så vel som vårt samfunnsansvar. Vi ønsker å skape bedre forutsetninger for et samfunn der fremskritt og vekst er gjennomsyret av en langsiktig vurdering av mennesker så vel som miljø.

Heimstaden
 • Etableringsår: Heimstaden ble stiftet i 1998 og kjøpt opp av Fredensborg AS i 2005.
 • Eier: Ivar Tollefsen (Fredensborg), samt pensjonsfondene Alecta, Folksam, Sandvik, KPA Pension og Ericsson.
 • Antall ansatte: 1200.
 • Omsetning 2019: 4,8 milliarder SEK / 1H 2020: 3,3 milliarder SEK.
 • Eiendomsmasse/portefølje: 104 000 hjem (per. oktober 2020).
 • Geografisk nedslagsfelt: Norge, Sverige, Danmark, Tsjekkia, Nederland og Tyskland.
 • Hovedkontor:
  Sverige, Malmø
  Norge, Oslo
  Danmark, København
  Tsjekkia, Ostrava
  Nederland, Amsterdam
  Tyskland, Berlin
 • Adm. direktør: Patrik Hall.
 • Styreleder: Ivar Tollefsen.
 • Henvendelser/søknader om jobb/sommerjobb/trainee/Master- eller Bacheloroppgaver: Martine Hertzberg, martine.hertzberg@heimstaden.noHeimstaden

Vi jobber for å bidra til en positiv samfunnsutvikling og en forbedret sosial integrasjon gjennom å skape partnerskap som øker inkludering og engasjement med lokale organisasjoner. Som et eiendomsselskap jobber vi for god helse og et trygt miljø for våre ansatte, kunder og leverandører. Vi bidrar til trygge og inkluderende bomiljøer på stedene vi befinner oss.

Eiendomsyrket er givende fordi man får lov til å jobbe med å tilrettelegge for et grunnleggende menneskelig behov. Et hjem går aldri av moten og kan heller ikke digitaliseres – det oppfyller mange av de samme menneskelige behovene som for 100 år siden. Derimot så kan opplevelsen rundt det å bo stadig utvikles, noe vi jobber aktivt med å forbedre for våre kunder hver eneste dag.

– Helge Krogsbøl, daglig leder Heimstaden Norge / COO Heimstaden Group