Fredensborg Bolig

Fredensborg Bolig kjøper og utvikler boligprosjekter i hele Norge. Fredensborg Bolig har i dag ca 8.000 boliger under utvikling, salg og oppføring.Vi skaper bedre hjem
Retten til et godt sted å bo er stadfestet i FNs bærekraftsmål og er et viktig fundament for å sikre den enkelte et godt liv.

I Fredensborg Bolig jobber vi hver dag for å oppfylle vår misjon om å skape bedre hjem. Ved å være den aller beste på det vi gjør og ha våre ansatte og kunder i fokus, skal vi levere de beste hjemmene til våre kunder.

Ansvarlig
Vi er sannferdige, forutsigbare og rause, og tar ansvar for hverandre, kundene og samfunnet vi lever i.

Nytenkende
Vi utfordrer etablerte sannheter og er ikke redd for å gjøre feil. Skaperkraft og innovasjon ligger i vår natur.

Utholdende
Vi slår oss aldri til ro og tror på kontinuerlig forbedring. Våre erfaringer gjør oss stadig bedre.

Eierskap
Fredensborg Bolig eies 50/50 av Tollef Svenkerud og Fredensborg AS ved Ivar Tollefsen. Begge med lang erfaring innen eiendom- og boligutvikling. Eierne er aktive, industrielle, ekspansive, kapitalsterke og har lang tidshorisont. Dette gir ro til å velge langsiktige gode løsninger. Fredensborg Bolig skal over tid bli Norges ledende boligutvikler.

I Fredensborg Bolig gis ansatte mulighet til å ta del i verdiskapingen gjennom selskapets aksjekjøpsprogram. Ved at ansatte og hovedeiere er saminvesterte blir vi kraftfulle for å nå våre mål.

Fredensborg Bolig
 • Etableringsår: 2018.
 • Eiere: Tollef Svenkerud, Ivar Tollefsen og ansatte.
 • Antall ansatte: 27.
 • Omsetning: 2 mrd (verdi av solgte boliger).
 • Eiendomsmasse/portefølje: Utviklingseiendom tilsvarende 8.000 nye boliger.
 • Investeringssegment: Bolig.
 • Geografisk nedslagsfelt: Norge.
 • Hovedkontor og regionkontorer: Oslo og Trondheim.
 • Adm. direktør: Magnus Aune Hvam.
 • Styreleder: Tollef Svenkerud.
 • Henvendelser/søknader om jobb/sommerjobb/trainee/master- eller bacheloroppgaver: Magnus Aune Hvam, magnus@fredensborgbolig.no.Fredensborg Bolig

Samfunnsansvar handler om hvordan verdier skapes og hvordan våre boligprosjekter påvirker mennesker, miljø og samfunn.

I Fredensborg Bolig tar vi ansvar for hverandre, kundene og samfunnet vi lever i.

– Magnus Aune Hvam, Adm. direktør