Folksom

Folksom er en ledende utvikler og forvalter av næringseiendom, bolig og stedsutviklingsprosjekter i Vestfoldbyene. Vi er genuint opptatt av by- og stedsutvikling og investerer i prosjekter og eiendommer i sentrale knutepunkter med stort utviklingspotensial.Folksom har ambisjon om å være en ledende eiendomsutvikler og eier mellom Oslo og Telemark, med base i Tønsberg. Vi vil ta en tydelig posisjon som utvikler av attraktive steder og møteplasser i regionen med investering i eiendommer i sentrale knutepunkt, bystrøk og bosteder.

Vi skaper folksomme steder.

Vi liker å jobbe helhetlig i prosjekter og vurdere ut fra stedets karakter og kommunale planer endelig fordeling på bolig, kontor, handel, kultur eller andre formål. Vi har tro på verdiskapning gjennom godt vertskap, lokal tilstedeværelse, kunnskap, kreativitet og god forretningssans.

Selskapet ble startet i 1992 som Tunsberghus AS med formål å utvikle bolig- og næringseiendom. I 2014 kom investeringsselskapet Emercor AS inn som majoritetseiere og i 2016 kjøpte Tunsberghus Folksom AS og endret samtidig navn til Folksom.

Folksom
 • Etableringsår: 1992.
 • Eiere: Virksom AS 29,1 %, Emercor Properties AS 29,1%, Ansatte i Folksom gjennom egeneide selskaper 20,7% og Øvrige investorer 21,2 %.
 • Antall ansatte: 10.
 • Omsetning 2019: 45 MNOK.
 • Eiendomsmasse/portefølje: ca. 50.000m2 eiendom / ca. 55.000 m2 prosjektportefølje.
 • Investeringssegmenter: Stedsutvikling, bolig og næringseiendom.
 • Geografisk nedslagsfelt: Vestfoldbyene – Oslofjordregionen.
 • Hovedkontor: Tønsberg.
 • Adm. direktør: Pål Egeland.
 • Styreleder: Scott Smith.
 • Henvendelser/søknader om jobb/sommerjobb/trainee/Master- eller Bacheloroppgaver: Kontaktperson: Pål Egeland, peg@folksom.no.Folksom

Eiendomsbransjen gir deg muligheten til å være med å prege utviklingen av samfunnet vårt. En eiendoms karakter og form definerer ofte identiteten til gateløpet, nabolaget eller området den er. Det gir oss som bransjefolk en mulighet, og et stort ansvar, til å skape omgivelser og bygg hvor folk trives, får tilhørighet, føler seg trygge og blir inspirert. Denne dimensjonen og mangfoldet av faglige utfordringer er kanskje det som er mest spennende med bransjen.

– Pål Egeland, Adm. direktør