EGD Property

Einar Galtung Døsvig AS, i dag EGD Holding AS, ble stiftet i 1907. I den første tiden var selskapet engasjert i tekstilhandel. Etter hvert utvidet selskapet til å omfatte shipping og eiendomsinvesteringer som fikk stor strategisk betydning for de påfølgende år.I dag er vår virksomhet organisert gjennom datterselskapene EGD Shipholding AS, EGD Property AS og EGD Capital AS.
EGD Property står for ca. 50% av selskapets totale balanse på 2,63 mrd NOK.

Selskapet har gått fra å være eiendomsinvestor til -utvikler. 80% av porteføljen vi nå sitter på har vi selv utviklet. Vi har etablert et spennende partnerskap med Obos på flere større boligprosjekt, med potensiale for nærmere 1000 enheter.

De senere årene har vi arbeidet med det som kan bli vår tids største byutviklingsprosjekt i Bergen, gjennom Visjon Dokken. Informasjon om dette finnes i link: https://www.asplanviak.no/prosjekt/11423/

  • Etableringsår: 1907
  • Omsetning 2016: Ca 90 mill i våre eieomsselskaper
  • Eiendomsmasse/portefølje: Ca. 100.000 kvm
  • Investeringssegment(er): Utviklingseiendommer
  • Geografisk nedslagsfelt: Bergen
  • Hovedkontor: Sydnesplass 1, Bergen
  • Adm. direktør: Tor Fredrik Müller
  • Styreleder: Espen Galtung Døsvig
  • Henvendelser/søknader om jobb/sommerjobb/trainee/Master- eller Bacheloroppgaver: Tor Fredrik Müller / torfredrik@egd.noEGD Property

Som eiendomsutvikler er vi med på å forme byen vår og setter spor som vil stå i generasjoner, dette innebærer et stort ansvar. Vi legger derfor vekt på kvalitet, bærekraft og miljø i alle våre prosjekter.

– Tor Fredrik Müller, Adm. direktør