Bratsberg Gruppen

Bratsberg Gruppen er et privat eiet konsern som driver utvikling av nærings- og boligprosjekter samt utleie og drift av egne næringseiendommer.Bratsberg Gruppen ble etablert i 2004. Vår visjon er å være en kreativ og nyskapende utvikler på lag med lokalsamfunnene vi arbeider i. God arkitektur er med på å skape trivelige bo- og arbeidsmiljøer. Trivelige miljøer skaper glede og gode fellesskap.

Bratsberg Gruppen har i de senere årene utviklet sentrale byområder i Skien og Porsgrunn, og er også engasjert i større utviklingsprosjekter bl.a. i Vestfold. Flere av selskapets prosjekter bidrar til byfornyelse og utbygging av nye bydeler, og selskapet har fått pris for god byggeskikk.

Gjennom det vi bygger setter vi spor som går ut over vår egen tid. Vi setter vår kunnskap inn på å finne løsninger som er gode over lang tid, møter dagens og morgendagens utfordringer og som skaper verdier for våre leietakere.

 • Etableringsår: 2004.
 • Eiere: Øygarden Eiendom AS 50% og Conceptor Eiendom AS 50%.
 • Antall ansatte: 11.
 • Omsetning 2016: NOK 112,6 mill.
 • Eiendomsmasse/portefølje: Selskapet eier og forvalter ca. 90.000 m2 næringseiendom. I tillegg kan det bygges ut ca. 50.000 m2 på eiendommer i eget eie.
 • Investeringssegmenter: Handels- og kontoreiendommer for egen drift og forvaltning. Utviklingseiendommer for alle typer formål.
 • Geografisk nedslagsfelt: Grenlandsregionen og Vestfold.
 • Hovedkontor: Porsgrunn.
 • Adm.dir. Bratsberg Gruppen AS: Petter Øygarden.
 • Adm.dir. Bratsberg Næringseiendom AS: Haavard Skare.
 • Styreleder: Petter Øygarden.
 • Henvendelser/søknader om jobb/sommerjobb/trainee/Master- eller Bacheloroppgaver: Haavard Skare / haavard.skare@bratsberggruppen.noBratsberg Gruppen

Over 200 virksomheter leier lokaler og bygg i våre næringsparker. Det er inspirerende å yte service til så mange leietakere og å være med å finne løsninger som dekker deres arealbehov på en optimal måte. Som eiendomsutvikler jobber vi for at hver og en av våre leietakere får gode arbeidsforhold og kan utnytte sine ressurser på best mulig måte.

– Petter Øygarden, Styreleder.