Boligbygg Oslo KF

Norges største utleier av boliger, med over 11 000 boliger i Oslo

. Boligbygg Oslo KF er et kommunalt foretak som eier, forvalter og leier ut Oslos kommunale boliger. Vi har over 11 000 boliger, og det bor mer enn 25 000 mennesker hos oss. Med en million kvadratmeter boligareal er Boligbygg Norges største utleier av boliger. Boligene er fordelt på alle 15 bydeler, og de ligger i alt fra verneverdige 1890-gårder til helt moderne nybygg.Oslo kommunes bydeler tildeler kommunal bolig til personer som trenger en tilpasset bolig eller er i en vanskelig livssituasjon, og derfor trenger hjelp til å skaffe seg en bolig. Som husvert følger vi opp eiendommene våre tettere enn de fleste utleiere.

En økende andel eldre innbyggere og stor befolkningsvekst gjør at Oslo trenger flere ordinære kommunale boliger, og flere boliger som er tilpasset beboere med spesielle behov. I tillegg til å forvalte den eksisterende boligmassen profesjonelt, skal Boligbygg derfor investere rundt to milliarder kroner i nybygging, utvikling og tilpassing av boligporteføljen de nærmeste årene.

Boligbygg gjennomfører hvert år flere omfattende rehabiliteringsprosjekter. I prosjektene vektlegges tiltak som reduserer energiforbruket, og som gir et bidrag til at Oslo kommune når det ambisiøse målet om et nullutslippssamfunn i 2050.

Boligbygg Oslo KF
  • Eier: Oslo kommune
.
  • Antall ansatte: 146
.
  • Omsetning 2016: 1,3 mrd.
  • 
Type eiendomsprosjekter: Kommunale boliger
.
  • Portefølje: 11 000 boliger, til sammen ca. 1 mill. kvm.
  • Hovedkontor: Oslo
.
  • Adm. direktør: Eli Grimsby.
  • Kontaktperson: 
Søknad om jobb eller oppgaver rettes til HR-direktør Åshild Ingemundsen / ashild.ingemundsen@bby.oslo.kommune.no.
  • Andre spørsmål rettes til kommunikasjonsdirektør Kristin Øyen / kristin.oyen@bby.oslo.kommune.no