Bane NOR Eiendom

Bane NOR Eiendom er en profesjonell eiendomsaktør og knutepunktutvikler som bidrar til bærekraftig by- og stedsutvikling. Virksomheten eier, forvalter og utvikler eiendommer på og ved kollektivknutepunkt over hele landet og er Norges viktigste knutepunktutvikler.Bane NOR Eiendom eier jernbanestasjoner, bygninger og tomter der det går eller har gått tog.

Virksomheten er aktiv i alle ledd av verdikjeden; fra idé- og reguleringsfasen gjennom prosjektutvikling og bygging til drift og forvaltning. Eiendomsmassen omfatter blant annet alle jernbanestasjonene, verksteder og tekniske jernbanerelaterte bygg, samt næringsbygg, leiligheter, hoteller og skolebygg. Prosjektavdelingen utvikler blant annet boliger, kontor- og næringsbygg og hoteller. Bane NOR Eiendom har et profesjonelt fagmiljø med ledende kompetanse innen alle fagområdene knyttet til å eie, forvalte og utvikle eiendom.

Bane NOR Eiendoms miljøambisjonen er å legge til rette for økt kollektivtransport ved å skape gode kollektivknutepunkt, utvikle bærekraftige bygninger og forvalte alle byggene på en miljøvennlig måte.

Om Bane NOR Eiendom:

  • 1. mai 2017 ble ROM Eiendom og Jernbaneverket, avd. Stasjoner og Eiendom, samlet i Bane NOR Eiendom, som er en av fem divisjoner i Bane NOR.
  • 5.200 eiendommer, 3.000 bygg med samlet areal på 1.12 millioner kvadratmeter, herav 336 stasjoner.
  • Utviklingspotensial på cirka 2 millioner kvadratmeter
  • 150 aktive utviklingsprosjekter
  • 17 Single Purpose-selskap med andre profesjonelle eiendomsaktører
  • 57 heleide Single Purpose-selskap
  • 207 ansatte
  • Hovedkontor i Oslo, avdelingskontor i Bergen, Kristiansand, Stavanger, Skien og TrondheimBane NOR Eiendom

«Jeg startet i byggenæringen for godt over 30 år siden. Det som hele tiden har drevet meg, er muligheten til å skape noe som er synlig og som betyr noe for mange – og som gjør folks hverdag bedre. Jeg har ønsket å jobbe et sted hvor jeg kan bruke min faglige innsikt, kreativitet og handlekraft. 

Det er aktivitetene til bygg- og eiendomsnæringen som gjør at det må tas nye bilder til Google Earth.  Norge utvikler seg raskt.  Befolkningen vokser, og våre preferanser når det gjelder hvor og hvordan vi vil bo og arbeide, er i endring.

Vår bransje har et betydelig ansvar for å løse utfordringene. Vi må planlegge, fortette og bygge smart med tanke på de kommende generasjoner, samtidig som vi ivaretar miljøet.

Jeg er takknemlig for å få medvirke til å utvikle samfunnet på en ansvarlig og bærekraftig måte. Det er en positiv drivkraft i arbeidshverdagen.»

– Petter Eiken, konserndirektør Bane NOR Eiendom