Aspelin Ramm

Aspelin Ramm er en by- og eiendomsutvikler med Oslo som fremste nedslagsfelt. Gjennom prosjekter som Tjuvholmen og Vulkan har selskapet etablert en bedriftskultur tuftet på samfunnsbevissthet, innovasjon, grønne løsninger og høy kvalitet på de bygde omgivelsene. Aspelin Ramm har for tiden spennende prosjekter under utvikling, i Oslo sentrum, som Landbrukskvartalet, Sommerrokvartalet og VIA i Ruseløkkveien 26Historikk

Selskapets historie strekker seg tilbake til 1881 da den svenske bergingeniøren Gustaf Aspelin etablerte sin jernvarehandel i Storgaten i Oslo. Gjennom 1900-tallet var Aspelin Ramm en stor aktør innen stål og byggevare, helt til byggevarekjeden ble solgt ut på slutten av 1980-tallet og eiendomssatsingen ble innledet.

Konsernet består i dag av to divisjoner. Handelsdivisjonen (Motek AS) er leverandør av verktøymateriell til bygge- og anleggsindustrien samt offshorevirksomhet. Motek selger merkevarer som Hilti og Festool i Norge. Eiendomsdivisjonen drives gjennom Aspelin Ramm Eiendom AS og en rekke tilhørende selskaper. Til sammen eier og driver selskapet 450.000 kvm bygningsmasse, hovedsakelig i Norge og Sverige.

Om Aspelin Ramm

Aspelin Ramm var tidlig ute med å se eiendomsutvikling i en større sammenheng enn de enkelte tomtene og bygningene som ble utviklet. Fokuset er plassert like mye på omgivelsene rundt og samfunnet eiendommene er en del av.

Med prosjekter som Union Brygge i Drammen, Hausmanns gate 16, Tjuvholmen og Vulkan har Aspelin Ramm, alene eller sammen med andre, vist at et sterkt verdigrunnlag også kan være et solid fundament for gode forretningsmessige resultater.

Vår visjon

Selskapet utvikler seg videre med nye store prosjekter i Oslo sentrum, samtidig som vi ekspanderer til omlandet med omfattende satsing blant annet på Lillestrøm.

I dette arbeidet er vår visjon å utvikle oss og fortsette å sette dagsorden med samfunnsansvarlig og innovativ byutvikling. I en verden der faktorer som brukermedvirkning, ny digital teknologi og delingsøkonomi blir stadig viktigere, søker vi i Aspelin Ramm å jobbe med øret mot asfalten og fange opp signalene i samtiden – og å omsette dem til førsteklasses prosjekter til glede for både brukere, besøkende og byene som sådan!

Aspelin Ramm
 • Etableringsår: 1881
 • Eiere: Artel Holding (Aspelin-familien) og Sole Invest (Ramm-familien)
 • Antall ansatte: Totalt i konsernet ca. 483, hvorav eiendomsvirksomheten i Norge og Sverige teller 70 personer.
 • Omsetning 2018: 1,7 milliarder
 • Eier og drifter: 450.000 m2
 • Utviklingspotensiale: ca. 770.000 m2
 • Investeringssegment(er): Byutviklingsprosjekter/større næringsprosjekter
 • Geografisk nedslagsfelt: Oslo-området/Gøteborg
 • Hovedkontor: Oslo og Gøteborg
 • direktør: Gunnar Bøyum
 • Styreleder: Knut G. Aspelin
 • Henvendelser/søknader om jobb/sommerjobb/trainee/Master- eller Bacheloroppgaver: Jennie Almén / ja@aspelinramm.noAspelin Ramm

I løpet av mine år i eiendomsbransjen har jeg lært meg at folk er viktigere enn hus. Folk som gjerne har totalt ulike interesser, behov og oppfatninger. Medvirkning er derfor nøkkelen til gode prosjekter. Der både det å lytte og viljen til å dele egen kunnskap er forutsetninger for å lykkes.

Verden er i endring. Vi omfavner ny teknologi, nye vaner og ny kunnskap. Samtidig som vi søker tilbake til gamle verdier, til en grønnere hverdag, til kollektive løsninger, til håndverk og kortreiste varer.

Hvordan bygger man byen for disse menneskene? Hvordan ønsker vi å bo, arbeide og leve sammen? Det er disse spørsmålene vi i Aspelin Ramm jobber med hver dag. Slik at vi kan møte dagens behov og utfordringer med morgendagens løsninger.

– Gunnar Bøyum, adm. direktør Aspelin Ramm