Aspelin Ramm

Aspelin Ramm er en solid og ansvarlig eiendomsutvikler med ca. 50 ansatte i Norge. Med god arkitektur, varige materialer og respekt for omgivelsene ønsker vi å bidra til en positiv byutvikling. Vi har deltatt i utformingen av Vulkan, Tjuvholmen og Union Brygge i Drammen, alle komplekse prosjekter som har vært viktige for bymiljøet. Foran oss ligger nye, spennende oppgaver som stiller store krav til kompetanse og kreativitet.Historikk

Selskapets historie strekker seg tilbake til 1881 da den svenske bergingeniøren Gustaf Aspelin etablerte sin jernvarehandel i Storgaten i Oslo. Gjennom 1900-tallet var Aspelin Ramm en stor aktør innen stål og byggevare, helt til byggevarekjeden ble solgt ut på slutten av 1980-tallet og eiendomssatsingen ble innledet.

Om Aspelin Ramm

Konsernet består i dag av to divisjoner: Handelsdivisjonen Motek AS som er leverandør av verktøymateriell til bygge- og anleggsindustrien samt offshorevirksomhet, mens eiendomsdivisjonen drives gjennom Aspelin Ramm Eiendom AS og en rekke tilhørende selskaper. Til sammen eier og driver selskapet 442 000 kvm bygningsmasse.

Aspelin Ramm var tidlig ute med å se eiendomsutvikling i en større sammenheng enn de enkelte tomtene og bygningene som ble utviklet, og selskapet fokuserer like mye på omgivelsene rundt og samfunnet eiendommene er en del av.

Selskapet har for tiden spennende prosjekter under utvikling i Oslo sentrum, som Landbrukskvartalet, Sommerrokvartalet og VIA, samt på Kjeller i Lillestrøm.

I dette arbeidet er målet å utvikle selskapet og fortsette å sette dagsorden med samfunnsansvarlig og innovativ byutvikling. I en verden der faktorer som brukermedvirkning, ny digital teknologi og delingsøkonomi blir stadig viktigere, søker Aspelin Ramm å fange opp signalene i samtiden – og omsette dem til førsteklasses prosjekter til glede for både brukere, besøkende og byene som sådan!

Våre verdier er

Våken: Vi skal være helt i tet når det gjelder å skjønne hva som rører seg i bransjen, markedet og samfunnet

Modig: Vi skal ta tak i muligheter hvor andre ikke kan, ser eller våger­­

Raus: Våre omgivelser skal merke at vi strekker oss lenger

Aspelin Ramm
 • Etableringsår: 1881
 • Eiere: Artel Holding (Aspelin-familien) og Sole Invest (Ramm-familien)
 • Antall ansatte: Eiendomsvirksomheten i Norge og Sverige teller 70 personer.
 • Leieinntekter 2020: 603 MNOK
 • Eier og drifter: 442 000 m2
 • Utviklingspotensiale: ca. 770 000 m2
 • Investeringssegment(er): Byutviklingsprosjekter og større næringsprosjekter
 • Geografisk nedslagsfelt: Osloområdet og Gøteborg
 • Hovedkontor: Oslo og Gøteborg
 • Direktør: Gunnar Bøyum
 • Styreleder: Knut G. Aspelin
 • Henvendelser/søknader om jobb/sommerjobb/trainee/Master- eller Bacheloroppgaver: Jennie Almén: ja@aspelinramm.noAspelin Ramm

I løpet av mine år i eiendomsbransjen har jeg lært meg at folk er viktigere enn hus. Folk som gjerne har totalt ulike interesser, behov og oppfatninger. Medvirkning er derfor nøkkelen til gode prosjekter. Der både det å lytte og viljen til å dele egen kunnskap er forutsetninger for å lykkes.

Verden er i endring. Vi omfavner ny teknologi, nye vaner og ny kunnskap. Samtidig som vi søker tilbake til gamle verdier, til en grønnere hverdag, til kollektive løsninger, til håndverk og kortreiste varer.

Hvordan bygger man byen for disse menneskene? Hvordan ønsker vi å bo, arbeide og leve sammen? Det er disse spørsmålene vi i Aspelin Ramm jobber med hver dag. Slik at vi kan møte dagens behov og utfordringer med morgendagens løsninger.

– Gunnar Bøyum, adm. direktør Aspelin Ramm