AF Eiendom

AF Eiendom er en eiendomsutvikler med fokus på å skape gode bymiljø, hjem og arbeidsplasser i Norges største byer. Sammen med gode samarbeidspartnere skaper vi nytt liv ved å forvandle en ubrukt tomt og utdaterte industribygg til et yrende bomiljø og funksjonelle arbeidsplasser.AF Eiendom, er en del av det børsnoterte entreprenør- og industrikonsernet AF Gruppen. AF Gruppen ble etablert i 1985 og skaper verdier og muligheter gjennom prosjektvirksomhet innenfor Bygg, Anlegg, Miljø, Energi, Offshore og Eiendom.

AF Eiendom utvikler spennende eiendomskonsept både for boligkjøpere og leietakere. Vår stolthet ligger i å utvikle prosjekter du vil trives i – med god beliggenhet, funksjonell design og fremtidsrettede løsninger.

Vi er et team med bred fagkompetanse som samarbeider med eksterne partnere og benytter oss av kompetansen som finnes i andre virksomhetsområder i AF Gruppen. Sammen skaper vi nytt liv ved å forvandle en ubrukt tomt eller utdaterte industribygg til et yrende bomiljø eller funksjonelle kontorlokaler.

AF Eiendom
 • Etableringsår: AF Gruppen 1985, AF Eiendom 1997.
 • Eiere: AF Gruppen er notert på Oslo Børs.
 • Antall ansatte: 20.
 • Eiendomsmasse/portefølje:
  • Bolig: 1000 enheter i produksjon, 2000 enheter under utvikling.
  • Næring: 35 000 kvm i produksjon, 92 000 kvm under utvikling.
  • AF Eiendom har i snitt 40 % eierandel.
 • Investeringssegmenter: Bolig og kontor.
 • Geografisk nedslagsfelt: Stor-Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger og Kristiansand.
 • Hovedkontor: Oslo.

Kontaktpersoner

 • Direktør AF Eiendom: Matilda Vinje.
 • Konserndirektør AF Gruppen: Morten Grongstad.
 • Jobbsøknader: Sif Løvdal / sif.lovdal@afgruppen.no.AF Eiendom

Som eiendomsutvikler får vi anledning til å skape synlig endring i samfunnet vi lever i. Vår oppgave er å skape bymiljø, bomiljø og arbeidsmiljø der folk trives. For å få til det er vi avhengig av å trekke sammen den fremste ekspertisen innenfor et bredt spekter av fagfelt.

En god eiendomsutvikler er etter mitt skjønn en som forstår kundens behov og snakker like godt med arkitekten, entreprenøren, kommunen, markedsføreren og de tekniske rådgiverne. Ved å bygge bro mellom de ulike fagfeltene har vi mulighet til å skape de beste produktene.

Eiendomsbransjen har et viktig samfunnsansvar. De byggene vi fører opp i dag skal stå i generasjoner fremover og vil påvirke livene som leves i dem. Derfor mener jeg at det er vår oppgave å gjøre vårt ytterste for å utvikle stadig bedre løsninger. For å få til det trenger vi som bransje stadig påfyll av nye talenter, samtidig som vi utvikler de som allerede jobber hos oss.

Ved å tilrettelegge for godt samspill mellom de fremste talentene skaper vi grobunn for innovasjon i bransjen. Det motiverer meg til å drive med eiendomsutvikling.

– Matilda Vinje, Direktør AF Eiendom.