AF Eiendom

AF Eiendom gjennomfører by- og stedsutvikling med mål om å skape bedre lokalmiljø. Sammen med gode samarbeidspartnere skaper vi attraktive områder tilpasset innbyggernes behov.AF Eiendom er en del av det børsnoterte entreprenør- og industrikonsernet AF Gruppen. AF Gruppen ble etablert i 1985 og skaper verdier og muligheter gjennom prosjektvirksomhet innenfor Bygg, Anlegg, Miljø, Energi, Offshore og Eiendom.

AF Eiendom utvikler spennende eiendomskonsept både for boligkjøpere og leietakere. Vår stolthet ligger i å utvikle prosjekter du vil trives i – med god beliggenhet, funksjonell design og fremtidsrettede løsninger.

Vi kombinerer langsiktighet og finansielle muskler med solid markedsinnsikt og samfunnsforståelse. Resultatet er attraktive prosjekter i trygge bo- og arbeidsmiljø.

AF Eiendom
 • Etableringsår: AF Gruppen 1985, AF Eiendom 1997.
 • Eiere: AF Gruppen er notert på Oslo Børs.
 • Antall ansatte: 28.
 • Eiendomsmasse/portefølje:
  • Bolig: 800 enheter i produksjon, 2 500 enheter under utvikling.
  • Næring: 35 000 kvm i produksjon, 52 000 kvm under utvikling.
  • AF Eiendom har i snitt 40 % eierandel.
 • Investeringssegmenter: Bolig og kontor.
 • Geografisk nedslagsfelt: Oslo, Viken, Vestfold, Telemark, Vestland og Trøndelag.
 • Hovedkontor: Oslo.

Kontaktpersoner

 • Direktør AF Eiendom: Otto Christian Groth.
 • Konserndirektør Eiendom i AF Gruppen: Ida Aall Gram.
 • Jobbsøknader: Annette Strøno / annette.strono@afgruppen.no.