By- og stedsutvikling i praksis

Eiendom gir selve rammen for hvordan mennesker arbeider, handler, omgås, bor og leker. Virksomheter som investerer i, utvikler og forvalter eiendom har derfor et stort samfunnsansvar og en nøkkelrolle i by- og stedsutviklingen i Norge. Dette krever et bredt mangfold av fagkunnskap, innsikt og erfaring, men også visjoner og ambisjoner – og et ønske om å sette positive spor for fremtidige generasjoner.

Karrieremuligheter i eiendomsbransjen

Er du nysgjerrig på hva du kan jobbe med i eiendomsbransjen?  Vår bransje er full av muligheter. Vi finnes over hele landet og tilbyr yrker for de fleste kompetanser og interesser.

Eiendomsbransjens historie

Norsk eiendomsbransje bidrar med stor verdiskapning i samfunnet, både økonomisk og i form av de fysiske resultatene som produseres. Verdiskaping med eiendom som utgangspunkt representerer en relativt ung næring, med et stort innslag av næringsaktører etablert etter bankkrisen på slutten av 1980-tallet.