Juan David Alexander Myrann - Prosjektleder

Senter for eiendomsfag henter inn Juan David Alexander Myrann som ny prosjektleder for kunnskapskampanjen om eiendomsbransjen. Juan David har lang erfaring fra eiendomsbransjen samt som gründer av Evergreen Coliving.

De siste seks årene har Senter for eiendomsfag hatt som aktiv strategi å øke kunnskapsnivået om eiendomsyrker samt fortelle om den verdiskapning som våre eiendomsorganisasjoner bidrar med i samfunnsutviklingen. Bakgrunnen for kampanjen er senterets lederundersøkelse av 2016, som avdekket at bransjens toppledere opplevde en manglende forståelse og anerkjennelse i samfunnet for egen organisasjons rolle og betydning. Dette til tross for at eiendomsbransjens fremste aktører er vesentlige bidragsytere til by- og stedsutvikling og nødvendige for vår samfunnsutvikling.

Som virkemiddel for å avbøte på dette misforholdet lanserte senteret i 2017 en kunnskapskampanje om eiendomsbransjens egenart og virke. Sentralt i denne kampanjen står også synliggjøring av karrieremuligheter i eiendom, for å møte fremtidens talent- og rekrutteringsbehov.

Til å lede kampanjen har Senter for eiendomsfag nå ansatt Juan David Alexander Myrann i nyopprettet rolle som prosjektleder. Han overtar samtidig oppgaven som sekretær for juryen for Eiendomsbransjens stipendordning, som i 2023 vil dele ut tre stipender til verdige studentoppgaver.

Les nyhetssaken i Eiendomswatch her

EIENDOMSBRANSJENS STIPENDORDNING 2023

Skal du skrive bachelor- eller masteroppgave om høsten 2024? Da har du muligheten til å søke om Eiendomsbransjens fagstipend. Uansett om du er deltidsstudent, heltidsstudent, går på universitet eller høyskole.

 

SØK HER: karriere@eiendomsbransjen.no

SØKNADSFRIST: Fredag 2. februar 2024

JURY 2023!

Jurysammensetningen for 2023 er klar – seks toppledere fra eiendomsbransjen er alle klare til å lese din søknad om stipend! Blir du én av tre verdige vinnere, som får tildelt kr. 25.000 i støtte?

  • Trond Ingebrigtsen, adm. direktør og partner i Advokatfirmaet PwC
  • Ingrid Elisabeth Moe, adm. direktør i Braathen Eiendom
  • Nils Morten Bøhler, adm. direktør i OBOS Eiendom
  • Ole Petter Bjørseth, adm. direktør i R Kjeldsberg
  • Øyvind Moen, adm. direktør i Betonmast Eiendom
  • Pål Magnus Aglen, adm. direktør i Nordr

Frist for å søke er: 3. februar 2023

Søknad sendes her: Karriere@eiendomsbransjen.no

Vi fornyer vår støtte til Ungt Entreprenørskap

Vi har gleden av å fornye vår støtte til Ungt Entreprenørskap for skoleåret 2022-2023 . Dette samarbeidet gir bl.a. skoleungdom en unik anledning til å følge en leder i en eiendomsorganisasjon gjennom en hel arbeidsdag, for å få et inntrykk av hva det vil si å jobbe med ledelse i eiendom. Vi gleder oss til ny kampanjeperiode fra høsten av, og til å fortelle vår omverden om den verdiskapningen som kampanjens arbeidsgivere bidrar med i samfunnet!

Vinnerne av Eiendomsbransjens stipendordning 2022 er kåret!

For fjerde året på rad har kunnskapskampanjen om eiendomsbransjen gleden av å dele ut fagstipend á kr 25.000,- til tre verdige vinnere.

Formålet med fagstipendene er å øke kunnskapsnivået om offentlig og privat by- og stedsutvikling i praksis samt å inspirere til nytenkning om eiendomsbransjens samfunnsroller fremover.

Årets vinnere er kåret av kampanjens jury, bestående av lederne i Heimstaden Norge, Conceptor, Scandinavian Property Group, Orkla Real Estate, HRP, Folksom, Furuholmen Eiendom og Clemens Eiendom. 

Vi gratulerer!

Vinnerne av Eiendomsbransjens stipendordning 2021 er kåret!

Formålet med fagstipendene er å øke kunnskapsnivået om offentlig og privat by- og stedsutvikling i praksis samt å inspirere til nytenkning om eiendomsbransjens samfunnsroller fremover.

Tre stipender á kr 25.000 deles ut til verdige vinnere, som kåres av vår jury – bestående av ledere i organisasjoner som støtter kunnskapskampanjen.

Om ledelse i krisetid

Koronakrisen er beskrevet som en sort svane – som påvirker samfunnet bredt, men ulikt. I denne krisen besitter ledere i eiendom en nøkkelrolle for hvordan deler av næringslivet skal kunne klare seg gjennom denne krevende tiden. Ved å lese disse ledernes egne ord om ledelse i krisetid, ser vi tydelig konturer av lederskap som rekker ut over egen organisasjon.

Vinnerne av Eiendomsbransjens stipendordning 2020 er kåret!

Formålet med fagstipendene er å øke kunnskapsnivået om offentlig og privat by- og stedsutvikling i praksis samt å inspirere til nytenkning om eiendomsbransjens samfunnsroller fremover.

Karrieremuligheter i eiendomsbransjen

Er du nysgjerrig på hva du kan jobbe med i eiendomsbransjen?  Vår bransje er full av muligheter. Vi finnes over hele landet og tilbyr yrker for de fleste kompetanser og interesser.

Eiendomsbransjens historie

Norsk eiendomsbransje bidrar med stor verdiskapning i samfunnet, både økonomisk og i form av de fysiske resultatene som produseres. Verdiskaping med eiendom som utgangspunkt representerer en relativt ung næring, med et stort innslag av næringsaktører etablert etter bankkrisen på slutten av 1980-tallet.