By- og stedsutvikling i praksis

Eiendom gir selve rammen for hvordan mennesker arbeider, handler, omgås, bor og leker. Virksomheter som investerer i, utvikler og forvalter eiendom har derfor et stort samfunnsansvar og en nøkkelrolle i by- og stedsutviklingen i Norge. Dette krever et bredt mangfold av fagkunnskap, innsikt og erfaring, men også visjoner og ambisjoner – og et ønske om å sette positive spor for fremtidige generasjoner.

Vinnerne av Eiendomsbransjens stipendordning 2022 er kåret!

For fjerde året på rad har kunnskapskampanjen om eiendomsbransjen gleden av å dele ut fagstipend á kr 25.000,- til tre verdige vinnere.

Formålet med fagstipendene er å øke kunnskapsnivået om offentlig og privat by- og stedsutvikling i praksis samt å inspirere til nytenkning om eiendomsbransjens samfunnsroller fremover.

Årets vinnere er kåret av kampanjens jury, bestående av lederne i Heimstaden Norge, Conceptor, Scandinavian Property Group, Orkla Real Estate, HRP, Folksom, Furuholmen Eiendom og Clemens Eiendom. 

Vi gratulerer!

Juryen for eiendomsbransjens stipendordning 2022 er på plass!

Juryen for eiendomsbransjens stipendordning 2022 består av følgende ledere i eiendomsbransjen:

  • Marianne Frønsdal, Country Manager i Heimstaden Norge
  • Ronnie Egeland, adm. direktør i Conceptor
  • Knut Holte, adm. direktør I Scandinavian Property Group
  • Gjert Brun, adm. direktør i Orkla Real Estate
  • Jan Arild Kingswick, adm. direktør i HRP
  • Pål Egeland, adm. direktør i Folksom
  • Kjell Ivar Fjellestad, adm. direktør i Furuholmen Eiendom
  • Bernt Nordby Skøien, adm. direktør i Clemens Eiendom

 

Vinnerne av Eiendomsbransjens stipendordning 2021 er kåret!

Formålet med fagstipendene er å øke kunnskapsnivået om offentlig og privat by- og stedsutvikling i praksis samt å inspirere til nytenkning om eiendomsbransjens samfunnsroller fremover.

Tre stipender á kr 25.000 deles ut til verdige vinnere, som kåres av vår jury – bestående av ledere i organisasjoner som støtter kunnskapskampanjen.

Om ledelse i krisetid

Koronakrisen er beskrevet som en sort svane – som påvirker samfunnet bredt, men ulikt. I denne krisen besitter ledere i eiendom en nøkkelrolle for hvordan deler av næringslivet skal kunne klare seg gjennom denne krevende tiden. Ved å lese disse ledernes egne ord om ledelse i krisetid, ser vi tydelig konturer av lederskap som rekker ut over egen organisasjon.

Vinnerne av Eiendomsbransjens stipendordning 2020 er kåret!

Formålet med fagstipendene er å øke kunnskapsnivået om offentlig og privat by- og stedsutvikling i praksis samt å inspirere til nytenkning om eiendomsbransjens samfunnsroller fremover.

Vi fornyer vår støtte til Ungt Entreprenørskap

Kunnskapskampanjen viderefører støtten til Ungt Entreprenørskap for skoleåret 2020-2021, for å bidra til å bygge innovasjons- og entreprenørskapskompetanse for barn og unge gjennom hele utdanningsløpet. Vi gleder oss til å delta i dette viktige arbeidet!

Karrieremuligheter i eiendomsbransjen

Er du nysgjerrig på hva du kan jobbe med i eiendomsbransjen?  Vår bransje er full av muligheter. Vi finnes over hele landet og tilbyr yrker for de fleste kompetanser og interesser.

Eiendomsbransjens historie

Norsk eiendomsbransje bidrar med stor verdiskapning i samfunnet, både økonomisk og i form av de fysiske resultatene som produseres. Verdiskaping med eiendom som utgangspunkt representerer en relativt ung næring, med et stort innslag av næringsaktører etablert etter bankkrisen på slutten av 1980-tallet.