By- og stedsutvikling i praksis

Eiendom gir selve rammen for hvordan mennesker arbeider, handler, omgås, bor og leker. Virksomheter som investerer i, utvikler og forvalter eiendom har derfor et stort samfunnsansvar og en nøkkelrolle i by- og stedsutviklingen i Norge. Dette krever et bredt mangfold av fagkunnskap, innsikt og erfaring, men også visjoner og ambisjoner – og et ønske om å sette positive spor for fremtidige generasjoner.

Vinnerne av Eiendomsbransjens stipendordning 2021 er kåret!

Formålet med fagstipendene er å øke kunnskapsnivået om offentlig og privat by- og stedsutvikling i praksis samt å inspirere til nytenkning om eiendomsbransjens samfunnsroller fremover.

Tre stipender á kr 25.000 deles ut til verdige vinnere, som kåres av vår jury – bestående av ledere i organisasjoner som støtter kunnskapskampanjen.

Om ledelse i krisetid

Koronakrisen er beskrevet som en sort svane – som påvirker samfunnet bredt, men ulikt. I denne krisen besitter ledere i eiendom en nøkkelrolle for hvordan deler av næringslivet skal kunne klare seg gjennom denne krevende tiden. Ved å lese disse ledernes egne ord om ledelse i krisetid, ser vi tydelig konturer av lederskap som rekker ut over egen organisasjon.

Vinnerne av Eiendomsbransjens stipendordning 2020 er kåret!

Formålet med fagstipendene er å øke kunnskapsnivået om offentlig og privat by- og stedsutvikling i praksis samt å inspirere til nytenkning om eiendomsbransjens samfunnsroller fremover.

Vi fornyer vår støtte til Ungt Entreprenørskap

Kunnskapskampanjen viderefører støtten til Ungt Entreprenørskap for skoleåret 2020-2021, for å bidra til å bygge innovasjons- og entreprenørskapskompetanse for barn og unge gjennom hele utdanningsløpet. Vi gleder oss til å delta i dette viktige arbeidet!

Karrieremuligheter i eiendomsbransjen

Er du nysgjerrig på hva du kan jobbe med i eiendomsbransjen?  Vår bransje er full av muligheter. Vi finnes over hele landet og tilbyr yrker for de fleste kompetanser og interesser.

Eiendomsbransjens historie

Norsk eiendomsbransje bidrar med stor verdiskapning i samfunnet, både økonomisk og i form av de fysiske resultatene som produseres. Verdiskaping med eiendom som utgangspunkt representerer en relativt ung næring, med et stort innslag av næringsaktører etablert etter bankkrisen på slutten av 1980-tallet.